Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Tx Nghĩa Lộ 12/04/2021 10:00:00 11:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ Tổng TBA
Tx Nghĩa Lộ 12/04/2021 08:00:00 12:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBA
Tx Nghĩa Lộ 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THay định kỳ công tơ tổng TBA
Lục Yên 12/04/2021 06:45:00 11:45:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S lưới điện TBA
Tx Nghĩa Lộ 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL ĐZ 0,4kV. Thay dây dẫn, thay xà, và phụ kiện.. Thay thế các vị trí cột cũ không đảm bảo vận hành.

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện TP Yên bái


Lịch cúp điện TP Yên bái được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Yên bái của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Văn yên


Lịch cúp điện Văn yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Văn yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Lục Yên


Lịch cúp điện Lục Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Lục Yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Yên Bình


Lịch cúp điện Yên Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Yên Bình của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tx Nghĩa Lộ


Lịch cúp điện Tx Nghĩa Lộ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tx Nghĩa Lộ của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Mù Cang Chải


Lịch cúp điện Mù Cang Chải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Mù Cang Chải của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trấn Yên


Lịch cúp điện Trấn Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trấn Yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Văn Chấn


Lịch cúp điện Điện lực Văn Chấn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Văn Chấn của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trạm Tấu


Lịch cúp điện Điện lực Trạm Tấu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trạm Tấu của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc