Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Phúc Yên 26/09/2020 15:30:00 17:30:00 TBA Cty Phước An Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA
Phúc Yên 26/09/2020 07:30:00 09:30:00 TBA CS Trần Phú T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA
Phúc Yên 26/09/2020 13:30:00 15:30:00 TBA CS Trần Phú T1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA
Phúc Yên 26/09/2020 09:30:00 11:30:00 TBA Xí Nghiệp 951 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 06:30:00 09:30:00 Đoạn Sau MC 471E25.6/35 đến LBS 471-7E25.6/1 RMU Xóm Am 2 đến DCLF 471-7E25.6/38 MV 478E25.6 đến DCLF 471-7E25.6/44 Đầm Vạc 3. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TU cột 35 lộ 471E25.6 ( Do thí nghiệm không đạt)
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 07:00:00 16:30:00 TBA TT Hội Nghị Tỉnh T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc ( Phục vụ Đại hội Đảng Tỉnh)
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 13:30:00 17:30:00 TBA Đài TH Vĩnh Phúc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc ( Phục vụ Đại hội Đảng Tỉnh)
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 06:30:00 12:30:00 Đoạn sau DCLF 478-7E25.6/1 Đông Hưng đến LBS 478-7E25.6/4 Khu Nhà Ở Đông Hưng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột lắp xà chuyển dây từ cột 8 cũ sang cột 8 mới NR Đông Hưng.
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 09:30:00 12:30:00 TBA Nhà Khách Đầm Vạc 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc ( Phục vụ Đại hội Đảng Tỉnh)
TP Vĩnh Yên 26/09/2020 07:00:00 12:00:00 TBA UBND Tỉnh T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc ( Phục vụ Đại hội Đảng Tỉnh)

Lịch Cúp Điện Lập Thạch


Lịch cúp điện Lập Thạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Lập Thạch của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Phúc Yên


Lịch cúp điện Phúc Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phúc Yên của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tam Dương


Lịch cúp điện Tam Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tam Dương của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tam Đảo


Lịch cúp điện Tam Đảo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tam Đảo của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Vĩnh Tường


Lịch cúp điện Vĩnh Tường được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Vĩnh Tường của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện TP Vĩnh Yên


Lịch cúp điện TP Vĩnh Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Vĩnh Yên của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Yên Lạc


Lịch cúp điện Yên Lạc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Yên Lạc của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Bình Xuyên


Lịch cúp điện Bình Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Bình Xuyên của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Sông Lô


Lịch cúp điện Sông Lô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Sông Lô của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sông Lô


Lịch cúp điện Điện lực Sông Lô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sông Lô của Điện lực Vĩnh Phúc được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN