Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
TP Vĩnh Long 20/09/2020 07:00:00 17:00:00 _ Đường 14/9 từ Cầu Thiềng Đức đến Phà Đình Khao, Phường 5, thành Phố Vĩnh Long. _ ấp Thanh Hưng, ấp Thanh Mỹ, ấp Sơn Đông , xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Mang Thít 20/09/2020 07:00:00 16:00:00 ấp An Hương 1 xã Mỹ An Huyện Mang Thít Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Mang Thít 20/09/2020 07:00:00 07:10:00 xã Mỹ Phước, Mỹ An - Huyện mang Thít Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Mang Thít 20/09/2020 15:50:00 16:00:00 xã Mỹ Phước, Mỹ An - Huyện Mang Thít Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long


Lịch cúp điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trà Ôn


Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tam Bình


Lịch cúp điện Điện Lực Tam Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tam Bình của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bình Minh


Lịch cúp điện Điện Lực Bình Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Minh của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vũng Liêm


Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Long Hồ


Lịch cúp điện Điện Lực Long Hồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Long Hồ của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mang Thít


Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bình Tân


Lịch cúp điện Điện Lực Bình Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Tân của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực TP Vĩnh Long


Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN