Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 08:00:00 08:50:00 Khóm Tân Thạnh, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 08:00:00 09:10:00 Khóm Mỹ Phú, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 09:10:00 10:00:00 Khóm Tân An, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 09:20:00 10:20:00 Khóm Mỹ Phú, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 10:20:00 11:20:00 Khóm Tân An, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 10:30:00 11:30:00 Khóm Tân Bình, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 13:00:00 13:50:00 Khóm Tân Thạnh, Phường Tân Hội, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 13:00:00 15:20:00 Khóm Tân Quới, Phường Tân Hòa, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 14:10:00 17:00:00 Khóm Tân Hưng, Phường Tân Hòa, TPVL.
Thành Phố Vĩnh Long 25/02/2021 15:40:00 17:00:00 Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TPVL.
Trà Ôn 25/02/2021 08:30:00 11:30:00 Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn
Trà Ôn 25/02/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn
Bình Minh 25/02/2021 08:00:00 10:00:00 Khóm 2 & 3 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh
Bình Minh 25/02/2021 10:10:00 13:00:00 Khóm 3 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh
Vũng Liêm 25/02/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp 4 - xã Trung Hiệp - huyện Vũng Liêm.
Vũng Liêm 25/02/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Mướp Sát - xã Trung Hiệp - huyện Vũng Liêm.
Vũng Liêm 25/02/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Quang Hiệp - xã Tân Quới Trung - huyện Vũng Liêm.
Tam Bình 25/02/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam Bình

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long


Lịch cúp điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trà Ôn


Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tam Bình


Lịch cúp điện Điện Lực Tam Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tam Bình của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bình Minh


Lịch cúp điện Điện Lực Bình Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Minh của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vũng Liêm


Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Long Hồ


Lịch cúp điện Điện Lực Long Hồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Long Hồ của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mang Thít


Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bình Tân


Lịch cúp điện Điện Lực Bình Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Tân của Điện lực Vĩnh Long được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc