Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành phố Trà Vinh 27/09/2020 07:00:00 15:00:00 - Đường Kiên Thị Nhẫn: Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm. - Các trạm biến áp chuyên dùng: Trung tâm giối thiệu việc làm tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh khu II.
Thành phố Trà Vinh 27/09/2020 07:30:00 16:00:00 - Khóm 2 Phường 5 (từ ngã ba đường Hùng Vương và đường D5 trở về Trường Chính Trị), Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. - Các Ấp Đầu Bờ, Rạch Kinh, Vĩnh Bảo, Vĩnh Lợi, Chùa Giữa, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. - Các trạm biến áp chuyên dùng: Cơ sở nước đá Vĩnh Phát, Trường Chính Trị, Bưu điện Hòa Thuận, Cơ sở gỗ Hùng Phong, Nhà máy xay xát La Thành Khương, Nguyễn Ngân Thúy, DNTN Hai Sang, Nguyễn Trung Tuấn, Phạm Văn Khóa, Công ty TNHH Trần Nam Phát, trạm bơm PS3, trạm Xử lý nước.
Thành phố Trà Vinh 27/09/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Dược Trà Vinh
Thành phố Trà Vinh 27/09/2020 13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp chuyên dùng: Công ty cổ phần Trà Bắc

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh


Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cầu Ngang


Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cầu Kè


Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà Cú


Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiểu Cần


Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Càng Long


Lịch cúp điện Điện lực Càng Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Càng Long của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN