Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Cầu Ngang 18/01/2021 07:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim.
Điện lực Duyên Hải 18/01/2021 08:00:00 13:00:00 Mất điện KNT Bùi Thanh Trà và một phần ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
Điện lực Duyên Hải 18/01/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện KNT Lâm Văn Chánh, Nguyễn Văn Tuấn thuộc ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh


Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cầu Ngang


Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cầu Kè


Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà Cú


Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiểu Cần


Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Càng Long


Lịch cúp điện Điện lực Càng Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Càng Long của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc