Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành phố Trà Vinh 12/04/2021 07:30:00 13:00:00 - Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến trụ sở Ban nhân dân khóm 10 phường 7 (dãy đối diện nhà trọ Thành Công); - Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến tiệm sửa xe Dương Quang (dãy nhà trọ Thành Công); - Hẻm sau Trung tâm văn hóa tỉnh (trụ sở mới)
Điện lực Cầu Kè 12/04/2021 07:30:00 10:00:00 Mất điện trạm Điện Lực thuộc Khóm 7, 8 TT Cầu Kè
Điện lực Cầu Kè 12/04/2021 13:00:00 16:00:00 Mất điện trạm Bần Xà thuộc ấp Tân Quy 1 xã An Phú Tân
Điện lực thị xã Duyên Hải 12/04/2021 08:00:00 09:30:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT La Văn Sớm & NT La Văn Sớm 1
Điện lực thị xã Duyên Hải 12/04/2021 10:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.
Điện lực thị xã Duyên Hải 12/04/2021 13:30:00 14:30:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT Đỗ Văn Năm.
Điện lực thị xã Duyên Hải 12/04/2021 15:00:00 16:00:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT Danh Văn Tiển 1.
Điện lực Châu Thành 12/04/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần các ấp Giồng Giá, Bà Liêm và Long Hưng 2 xã Hòa Minh và một phần các ấp Xẻo Ranh, Rạch Góc xã Long Hòa
Điện lực Châu Thành 12/04/2021 08:00:00 10:00:00 Các ấp Hương Phụ A, Hương Phụ B và Hương Phụ C xã Đa Lộc

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh


Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cầu Ngang


Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cầu Kè


Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cầu Kè của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà Cú


Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiểu Cần


Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Càng Long


Lịch cúp điện Điện lực Càng Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Càng Long của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duyên Hải


Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duyên Hải của Điện lực Trà Vinh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc