Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Mỹ Tho 24/09/2020 07:30:00 11:30:00 Một phần đường Phạm Thanh thuộc phường 5, TP.MT TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Gò Công Đông 24/09/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Kinh Trên- xã Bình Ân, Ấp Vạn Thành -xã Bình Nghị- huyện Gò Công Đông. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thị Xã Gò Công 24/09/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần Xã Bình Đông - thị xã Gò Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Gò Công Tây 24/09/2020 07:30:00 17:00:00 (Chỉ mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cai Lậy 24/09/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy, một phần xã Hậu Mỹ Trinh huyện Cái Bè TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Thành 24/09/2020 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cái Bè 24/09/2020 08:00:00 14:00:00 Một phần xã Phú An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cái Bè 24/09/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Đức Tây TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cái Bè 24/09/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Lương TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Tho


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Công Đông


Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Đông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Đông của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Gò Công


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Gò Công được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Gò Công của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Công Tây


Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Tây được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Tây của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cai Lậy


Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Phước


Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chợ Gạo


Lịch cúp điện Điện lực Chợ Gạo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Gạo của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cái Bè


Lịch cúp điện Điện lực Cái Bè được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cái Bè của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Phú Đông


Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông của Điện lực Tiền Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN