Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Thiệu Hoá 27/09/2020 07:30:00 17:30:00 TBA Thiệu Tiến 5.
Thành phố Thanh Hóa 27/09/2020 05:00:00 15:00:00 Đường dây sau MC 475/55/Vức lộ 475E9.27
Thành phố Thanh Hóa 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Lộ 475E9.27
Điện lực Nga Sơn 27/09/2020 17:00:00 18:00:00 MCPĐ 373/110
Điện lực Nga Sơn 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 MC 971- TG Nga Thạch
Điện lực Nga Sơn 27/09/2020 07:00:00 09:00:00 CDPĐ 373-7/10 MV Bỉm Sơn
Điện lực Như Thanh 27/09/2020 16:30:00 17:30:00 Xã Xuân Thái, Xuân Phúc, Hải Long, Xuân Khang, TT Bến Sung
Điện lực Như Thanh 27/09/2020 05:00:00 17:30:00 Xã Xuân Thái, Xuân Phúc, Hải Long, Xuân Khang, TT Bến Sung
Điện lực Như Thanh 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Xã Xuân Thái, Xuân Phúc, Hải Long, Xuân Khang, TT Bến Sung
Điện lực Cẩm Thủy 27/09/2020 05:00:00 17:00:00 Một phần khách hàng TBA Thị Trấn , Cẩm Bình,Cẩm Thạch,Cẩm Lương,Cẩm Liên ,Cẩm Thành.
Điện lực Cẩm Thủy 27/09/2020 16:30:00 17:00:00 1 phần khách hàng thị trấn cẩm thủy, xã cẩm giang
Điện lực Cẩm Thủy 27/09/2020 15:30:00 16:00:00 Toàn bộ khách hàng xã cẩm Tâm ,Cẩm Châu , Cẩm Sơn , Cẩm Phong ,Tẩm Tú ,Cẩm Quý, Cẩm Ngọc ,Cẩm long , một phần Thị Trấn ,
Điện lực Cẩm Thủy 27/09/2020 06:00:00 11:30:00 Toàn bộ khách hàng xã cẩm Tâm ,Cẩm Châu , Cẩm Sơn , Cẩm Phong ,Tẩm Tú ,Cẩm Quý, Cẩm Ngọc ,Cẩm long , một phần Thị Trấn ,
Điện lực Cẩm Thủy 27/09/2020 05:00:00 05:30:00 1 phần khách hàng thị trấn cẩm thủy, xã cẩm giang
Điện lực Lang Chánh 27/09/2020 06:00:00 17:30:00 Lộ 3 ĐZ 0,4kV sau TBA 3 TTT Lang Chánh
Điện lực Thạch Thành 27/09/2020 06:30:00 12:00:00 MCPĐ 373/69 Cẩm Tú

Lịch Cúp Điện Điện lực Triệu Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nông Cống


Lịch cúp điện Điện lực Nông Cống được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nông Cống của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tĩnh Gia


Lịch cúp điện Điện lực Tĩnh Gia được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tĩnh Gia của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Xương


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Xương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Xương của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thiệu Hoá


Lịch cúp điện Điện lực Thiệu Hoá được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thiệu Hoá của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoằng Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Hoằng Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoằng Hóa của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Thanh Hóa


Lịch cúp điện Thành phố Thanh Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Thanh Hóa của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hà Trung


Lịch cúp điện Điện lực Hà Trung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hà Trung của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nga Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Nga Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nga Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Định


Lịch cúp điện Điện lực Yên Định được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Định của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Như Xuân


Lịch cúp điện Điện lực Như Xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Như Xuân của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Như Thanh


Lịch cúp điện Điện lực Như Thanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Như Thanh của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vĩnh Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Lộc của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thường Xuân


Lịch cúp điện Điện lực Thường Xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thường Xuân của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Bỉm Sơn


Lịch cúp điện Thị xã Bỉm Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Bỉm Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Sầm Sơn


Lịch cúp điện Thị xã Sầm Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Sầm Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mường Lát


Lịch cúp điện Điện lực Mường Lát được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mường Lát của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quan Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Quan Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quan Hóa của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quan Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Quan Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quan Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bá Thước


Lịch cúp điện Điện lực Bá Thước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bá Thước của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Đông Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Sơn của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Thủy của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lang Chánh


Lịch cúp điện Điện lực Lang Chánh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lang Chánh của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạch Thành


Lịch cúp điện Điện lực Thạch Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạch Thành của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngọc Lặc


Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Lặc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Lặc của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thọ Xuân


Lịch cúp điện Điện lực Thọ Xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thọ Xuân của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hậu Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Hậu Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hậu Lộc của Điện lực THANH HOÁ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN