Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Phú Lương 27/09/2020 05:00:00 09:00:00 Sau MC 373 E6.6
Thành phố Sông Công 27/09/2020 07:30:00 17:00:00 Công ty CP ĐT Thương Mại TNG
Thành phố Sông Công 27/09/2020 07:00:00 11:30:00 Sau DCL 375-7/31
Thành phố Sông Công 27/09/2020 11:00:00 12:00:00 ĐZ 475 E6.3 sau MC 03 Phố Cò
Thành phố Sông Công 27/09/2020 05:00:00 12:00:00 ĐZ 475 E6.3 sau DCL475-7/02NR Phố Cò 6
Thành phố Sông Công 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 ĐZ 475 E6.3 sau MC 03 Phố Cò
Điện lực Định Hoá 27/09/2020 05:00:00 09:00:00 Các Xã Phú Tiến, Bộc Nhiêu, Trung Hội, Phượng Tiến, Tân Dương, Tân Thịnh, Lam Vỹ, Linh Thông
Điện lực Phú Bình 27/09/2020 07:00:00 11:00:00 Khách hàng điện lực sông công, TBA Thiên Trường, Mã Chiêm.
Thành phố Thái Nguyên 27/09/2020 04:00:00 04:15:00
Thành phố Thái Nguyên 27/09/2020 04:00:00 12:00:00
Thành phố Thái Nguyên 27/09/2020 04:00:00 17:00:00
Thị xã Phổ Yên 27/09/2020 06:00:00 22:00:00

Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Lương


Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Sông Công


Lịch cúp điện Thành phố Sông Công được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Sông Công của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Định Hoá


Lịch cúp điện Điện lực Định Hoá được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Định Hoá của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Hỷ


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đại Từ


Lịch cúp điện Điện lực Đại Từ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đại Từ của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Gang Thép


Lịch cúp điện Gang Thép được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Gang Thép của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Bình


Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Thái Nguyên


Lịch cúp điện Thành phố Thái Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Thái Nguyên của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Võ Nhai


Lịch cúp điện Điện lực Võ Nhai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Võ Nhai của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Phổ Yên


Lịch cúp điện Thị xã Phổ Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Phổ Yên của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN