Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 08:00:00 09:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 10:00:00 11:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 15:00:00 16:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 09:00:00 10:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 11:00:00 12:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI, công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA - Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 08:00:00 11:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA nâng công suất, vệ sinh công nghiệp TBA. Thí nghiệm định kỳ MBA. MBA
Điện lực Định Hoá 12/04/2021 14:00:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế tủ hạ thế SCTX, vệ sinh công nghiệp TBA. Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Phú Bình 12/04/2021 07:00:00 07:05:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cắt DCL371CM Đồng Liên -7 /114 phục vụ sửa chữa cải tạo lưới điện.
Điện lực Phú Bình 12/04/2021 07:05:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty Duyên Hà sửa chữa cải tạo lưới điện,dựng cột kéo dây nhánh rẽ Đồng Liên 4, Lắp đặt DCL1pha , ĐLPB kết hợp xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
Điện lực Phú Bình 12/04/2021 17:00:00 17:05:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức đóng DCL371CM Đồng Liên -7 /114 phục vụ sửa chữa cải tạo lưới điện, sau khi dựng cột kéo dây mạch vòng.
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 13:30:00 14:30:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 16:00:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 14:45:00 15:45:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 07:00:00 08:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 08:15:00 09:15:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 10:45:00 11:45:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối
Điện lực Đại Từ 12/04/2021 09:30:00 10:30:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Lương


Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Sông Công


Lịch cúp điện Thành phố Sông Công được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Sông Công của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Định Hoá


Lịch cúp điện Điện lực Định Hoá được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Định Hoá của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Hỷ


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đại Từ


Lịch cúp điện Điện lực Đại Từ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đại Từ của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Gang Thép


Lịch cúp điện Gang Thép được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Gang Thép của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Bình


Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Thái Nguyên


Lịch cúp điện Thành phố Thái Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Thái Nguyên của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Võ Nhai


Lịch cúp điện Điện lực Võ Nhai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Võ Nhai của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Phổ Yên


Lịch cúp điện Thị xã Phổ Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Phổ Yên của Điện lực Thái Nguyên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc