Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Kiến Xương 26/09/2020 07:00:00 08:00:00 Gạch Trung Anh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn
Điện lực Kiến Xương 26/09/2020 09:30:00 10:30:00 TBA May Anh Toàn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn
Điện lực Kiến Xương 26/09/2020 09:40:00 10:40:00 TBA NS Bình Thanh 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn
Điện lực Kiến Xương 26/09/2020 10:40:00 11:30:00 TBA Phà Cồn Nhất Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn
Điện lực Hưng Hà 26/09/2020 07:00:00 11:30:00 Đường dây 400V TBA Duyên Phúc - TT Hưng Hà lộ 373E11.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế dây dẫn + cân đảo pha đường dây 400V
Điện lực Hưng Hà 26/09/2020 07:00:00 17:00:00 Đường dây 400V TBA Phương la 2 xã Thái Phương lộ 971 TG Nam HH Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công trình SCL đường dây 0,4 kV xã Thái Phương
Thành phố Thái Bình 26/09/2020 05:00:00 12:00:00 ĐZ 471E11.3 đến MC71 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà sứ , dây dẫn nhánh chế biến rác Xoa sứ, xử lý khiếm khuyết trên ĐZ
Thành phố Thái Bình 26/09/2020 07:30:00 08:30:00 ĐZ 400V TBA Bùi Xá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý thấm dầu, bổ xung dầu MBA
Thành phố Thái Bình 26/09/2020 14:00:00 16:00:00 ĐZ 400V TBA Minh tiến Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc lèo,

Lịch Cúp Điện Điện lực Kiến Xương


Lịch cúp điện Điện lực Kiến Xương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kiến Xương của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vũ Thư


Lịch cúp điện Điện lực Vũ Thư được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Thư của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thái Thụy


Lịch cúp điện Điện lực Thái Thụy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thái Thụy của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiền Hải


Lịch cúp điện Điện lực Tiền Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiền Hải của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hưng Hà


Lịch cúp điện Điện lực Hưng Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hưng Hà của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Hưng


Lịch cúp điện Điện lực Đông Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hưng của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quỳnh Phụ


Lịch cúp điện Điện lực Quỳnh Phụ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quỳnh Phụ của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Thái Bình


Lịch cúp điện Thành phố Thái Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Thái Bình của Điện lực Thái Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN