Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 12/04/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn
Điện lực Châu Thành 12/04/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền
Điện lực Châu Thành 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi
Điện lực Bến Cầu 12/04/2021 08:00:00 17:00:00 Công ty CP Phi Long tuyến 477BC

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Dầu


Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trảng Bàng


Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Châu


Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Dương Minh Châu


Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Biên


Lịch cúp điện Điện lực Tân Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Biên của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoà Thành


Lịch cúp điện Điện lực Hoà Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoà Thành của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bến Cầu


Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc