Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Gò Dầu 26/09/2020 08:00:00 17:00:00 Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, Thanh Hà Thị trấn Nước Đá Tư Đức Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Tân Châu 26/09/2020 06:30:00 07:00:00 xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hòa Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Châu Thành 26/09/2020 08:00:00 11:30:00 DNTN Hoa Gấm TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Thành 26/09/2020 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH Gỗ Trần Tươi TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 05:30:00 18:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Công ty Thiên Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 06:00:00 18:00:00 Tổ 11, 13 ấp Phước Hòa xã Suối Đá và Tổ 18, 19 ấp Bình Linh, ấp Ninh Hưng 1, ấp Ninh Hưng 2 Xã Chà Là Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 06:00:00 06:30:00 Ấp Ninh Hòa, Ninh Phú, Ninh Thuận xã Bàu Năng; Ấp Phước Hòa (trừ tổ 11, 13), Tân Định 1 xã Suối Đá; Ấp Láng xã Chà Là, ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, ấp Phước Lộc B xã Phước Minh và các xã Phan, Phước Ninh (trừ ấp Phước An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 08:00:00 09:00:00 Ấp 1 xã Bến Củi TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 09:15:00 10:15:00 Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 10:30:00 11:30:00 Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 13:30:00 15:00:00 Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 15:30:00 17:00:00 Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Dương Minh Châu 26/09/2020 17:30:00 18:00:00 Ấp Ninh Hòa, Ninh Phú, Ninh Thuận xã Bàu Năng; Ấp Phước Hòa (trừ tổ 11, 13), Tân Định 1 xã Suối Đá; Ấp Láng xã Chà Là, ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, ấp Phước Lộc B xã Phước Minh và các xã Phan, Phước Ninh (trừ ấp Phước An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Dầu


Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trảng Bàng


Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Châu


Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Dương Minh Châu


Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Biên


Lịch cúp điện Điện lực Tân Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Biên của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoà Thành


Lịch cúp điện Điện lực Hoà Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoà Thành của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bến Cầu


Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu của Điện lực Tây Ninh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN