Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Mường La 26/09/2020 09:00:00 11:00:00 Từ má sau FCO đến cuối Đz 0,4kV Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA 50kvA, Tủ PP 0,4kV, cáp lực MBA bằng MBA 100kvA, Tủ PP 0,4kV, cáp lực MBA mới (Chống quá tải cho TBA Bản Lứa 2)
Điện lực Mường La 26/09/2020 07:00:00 11:30:00 Từ má sau FCO đến cuối ĐZ 0,4kV Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA 100kvA, Tủ PP 0,4kV, cáp lực MBA bằng MBA 50kvA, Tủ PP 0,4kV, cáp lực MBA mới (Chống quá tải cho TBA Bản Lứa 2)
Điện lực Mai Sơn 26/09/2020 04:30:00 04:35:00 PĐ 378/40 NBMS từ sau CDPT 378-7/130 TLX - DCL 376-7/437 Chiềng Đông Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện
Điện lực Mai Sơn 26/09/2020 05:00:00 16:00:00 PĐ 378/40 NBMS từ lèo VT 113 - CDPT 378-7/130 TLX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Dựng bổ sung 05 cột LT 12m các VT 114M, 116M, 118M, 125M, lắp đặt xà sứ 2. Thí nghiệm TBA Trung Gian Mai Sơn, Tiểu khu 14B, Tiểu khu 16, Mường Hồng 1,3, Tiểu khu 12
Điện lực Mai Sơn 26/09/2020 16:00:00 16:30:00 PĐ 378/40 NBMS ( từ CDPT 378-7/109 TK10- CDPT 378-7/130 TLX ) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Câu lèo ĐZ tại VT 113 khôi phục phụ tải sau khi công tác xong
Điện lực Mai Sơn 26/09/2020 04:30:00 05:00:00 PĐ 378/40 NBMS từ CDPT 378-7/109 Tiểu Khu 10 - CDPT 378-7/130 TLX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ tại VT 113 ; phục vụ công tác
Điện lực Thuận Châu 26/09/2020 06:00:00 16:00:00 Tách ĐZ 375 PĐ 375/3 Bản Bai - VT 121/65 - VT 121/82 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thi công cải tạo Dựng Cột, Lắp chụp cột, thay xà, xứ, kéo dây, căng dây lấy độ võng từ VT 121/66- VT 121/81
Điện lực Thuận Châu 26/09/2020 06:00:00 06:30:00 Tách ĐZ 375 PĐ 375/3 Bản Bai - Phiêng Tam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo VT 121/82 Phục vụ thi công cải tạo Dựng Cột, Lắp chụp cột, thay xà, xứ, kéo dây, căng dây lấy độ võng từ VT 121/66- VT 121/81. kết hợp thí nghiệm TBA Cà Phê
Điện lực Thuận Châu 26/09/2020 16:00:00 16:30:00 Tách ĐZ 375 PĐ 375/3 Bản Bai - VT 121/82 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo VT 221/65 ; VT 121/82 sau khi thi công xong

Lịch Cúp Điện Điện lực Sốp Cộp


Lịch cúp điện Điện lực Sốp Cộp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sốp Cộp của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Yên


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Yên của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mộc Châu


Lịch cúp điện Điện lực Mộc Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mộc Châu của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mường La


Lịch cúp điện Điện lực Mường La được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mường La của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mai Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Mai Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mai Sơn của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phù Yên


Lịch cúp điện Điện lực Phù Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phù Yên của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quỳnh Nhai


Lịch cúp điện Điện lực Quỳnh Nhai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quỳnh Nhai của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sông Mã


Lịch cúp điện Điện lực Sông Mã được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sông Mã của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Châu


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Châu của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực TP Sơn La


Lịch cúp điện Điện lực TP Sơn La được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực TP Sơn La của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Châu


Lịch cúp điện Điện lực Yên Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Châu của Điện lực Sơn La được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN