Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực TP Sóc Trăng 18/01/2021 07:30:00 16:00:00 thuộc các đường Lê Hoàng Chu (từ giáp Đông lạnh Thái Tân đến giáp đường Sóc Vồ), Kinh Xáng - phường 7 (từ Cống Phú Ninh đến giáp đường Sóc Vồ).
Điện lực Mỹ Xuyên 18/01/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần ấp Thạnh Hòa – xã Gia Hòa 2.
Điện lực Mỹ Xuyên 18/01/2021 09:30:00 16:30:00 Ấp Tâm Kiên - xã Đại Tâm
Điện lực Mỹ Xuyên 18/01/2021 10:30:00 13:00:00 Một phần ấp Đào Viên – xã Thạnh Quới.
Điện lực Mỹ Xuyên 18/01/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm chuyên dùng Ong Văn Sơn
Điện lực Mỹ Tú 18/01/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Tam Sóc C1 và một phần ấp Tam Sóc A – xã Mỹ Thuận; Một phần các ấp Tá Biên, Sóc Xoài – xã Phú Mỹ; Xã Thuận Hưng (trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
Điện lực Cù Lao Dung 18/01/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 18/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 18/01/2021 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần Khóm Trà Niên, Kinh Ven, Khánh Nam, Kinh Mới Đông, Lẫm Thiết, Kinh Mới Đông, Kinh Mới Sóc, Bưng Tum,Huỳnh Thu phường Khánh Hòa, TXVC
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 18/01/2021 08:00:00 15:00:00 + Mất điện một phần các ấp Lai Hòa, Năm Căn, Xẻo Su, Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Điện lực Thạnh Trị 18/01/2021 09:00:00 17:00:00 Một phần các ấp: A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng – xã Thạnh Tân; một phần Tân Lộc – xã Lâm Tân
Điện lực Long Phú 18/01/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Lợi Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú.
Điện lực Ngã Năm 18/01/2021 07:30:00 14:30:00 Một phần Khóm Tân Thạnh A, phường 2.
Điện lực Ngã Năm 18/01/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình.
Điện lực Ngã Năm 18/01/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình.
Điện lực Trần Đề 18/01/2021 08:00:00 11:30:00 Xã Thạnh Thới Thuận và một phần xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng (Điện lực thị xã Vĩnh Châu thực hiện công tác).
Điện lực Trần Đề 18/01/2021 13:00:00 18:00:00 Ấp Chợ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.

Lịch Cúp Điện Điện lực TP Sóc Trăng


Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Tú


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cù Lao Dung


Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạnh Trị


Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kế Sách


Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Phú


Lịch cúp điện Điện lực Long Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngã Năm


Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trần Đề


Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc