Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực TP Sóc Trăng 12/04/2021 07:30:00 09:30:00 Cty Lương thực Sóc Trăng; TT Kỹ thuật Đo lường chất lượng tỉnh Sóc Trăng
Điện lực TP Sóc Trăng 12/04/2021 09:00:00 10:30:00 Nhà máy Xay xát Tân Phong
Điện lực TP Sóc Trăng 12/04/2021 10:30:00 12:30:00 Trạm Trung Tâm Viễn Thông (KCN An Nghiệp)
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp Phú Thuận – xã Thạnh Phú.
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Hòa Bình – xã Hòa Tú 2.
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần các ấp: Phú Hưng, Rạch Sên – xã Thạnh Phú
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hòa Bình – xã Hòa Tú 2.
Điện lực Mỹ Xuyên 12/04/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm.
Điện lực Mỹ Tú 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần khu vực ấp Mỹ Lợi A – xã thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
Điện lực Cù Lao Dung 12/04/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 12/04/2021 08:00:00 14:00:00 Mất điện một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 12/04/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.
Điện lực Long Phú 12/04/2021 08:00:00 09:30:00 Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú.
Điện lực Long Phú 12/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú.
Điện lực Long Phú 12/04/2021 09:30:00 11:30:00 Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú.
Điện lực Long Phú 12/04/2021 11:30:00 12:30:00 Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú.
Điện lực Long Phú 12/04/2021 13:30:00 15:00:00 Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú.
Điện lực Ngã Năm 12/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần Ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình.
Điện lực Ngã Năm 12/04/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Long Thành – xã Tân Long
Điện lực Ngã Năm 12/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Long Thành – xã Tân Long
Điện lực Trần Đề 12/04/2021 07:30:00 15:00:00 Ấp Thanh Nhàn xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng.
Điện lực Trần Đề 12/04/2021 07:30:00 14:00:00 Ấp Precđôn - xã Tài Văn - huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng.
Điện lực Trần Đề 12/04/2021 08:00:00 12:30:00 Ấp Cảng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.
Điện lực Trần Đề 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Cảng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực TP Sóc Trăng


Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Tú


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cù Lao Dung


Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạnh Trị


Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kế Sách


Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Phú


Lịch cúp điện Điện lực Long Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngã Năm


Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trần Đề


Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc