Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Mỹ Tú 26/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu vực xã Mỹ Phước (trừ ấp Phước Thọ A, B, C) - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Cù Lao Dung 26/09/2020 06:00:00 16:30:00 Toàn bộ các xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, xã Đại Ân 1, xã An Thạnh 2 và một phần , huyện Cù Lao Dung. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Thạnh Trị 26/09/2020 08:00:00 15:30:00 Bao gồm một phần các Ấp: 22, Mây Dốc, Tà Lọt C – xã Thạnh Trị; một phần các Ấp: 21, A2 – xã Thạnh Tân; một phần Ấp 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp Số 8 – thị trấn Hưng Lợi; xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lợi. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Kế Sách 26/09/2020 07:30:00 16:00:00 Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc); Một phần ấp An Phú Đông; Một phần ấp An Ninh 1, 2 - Thị trấn Kế Sách Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Kế Sách 26/09/2020 08:00:00 16:30:00 Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Long Phú 26/09/2020 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần Ấp 2 thị trấn Long Phú - huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Ngã Năm 26/09/2020 08:00:00 11:00:00 Toàn bộ khu vực Phường 1; Phường 3; xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Ngã Năm 26/09/2020 11:00:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Bình, Mỹ Hương, Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm 3, 7 – Phường 1; Khóm Vĩnh Hậu, Mỹ Thanh, Vĩnh Trung, Vĩnh Bình, Vĩnh Sử – Phường 3; Toàn bộ khu vực xã Mỹ Bình; xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

Lịch Cúp Điện Điện lực TP Sóc Trăng


Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực TP Sóc Trăng của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Xuyên của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Tú


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cù Lao Dung


Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạnh Trị


Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kế Sách


Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Phú


Lịch cúp điện Điện lực Long Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngã Năm


Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trần Đề


Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thành phố Sóc Trăng


Lịch cúp điện Điện lực thành phố Sóc Trăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Sóc Trăng của Điện lực Sóc Trăng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN