Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Bảo Hành
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Bến Xe
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Dốc 6 độ
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu Hành Chính Mới
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khóm hữu nghị
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khóm Vĩnh Bắc
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Trần Hưng Đạo
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Thượng Hòa
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Trường Lái
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Công An huyện Vĩnh Linh
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Cuc Thuế Vĩnh Linh
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Lê Duẩn
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Ngọc Anh
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Nhà thi đấu TT
ĐL Vĩnh Linh 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Gạch Polyme Bến Hải
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 1
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 2
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA tinh bột sắn 3
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 4
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Tinh bột sắn 5
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 TBA Tinh bột sắn 6
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 08:00:00 15:30:00 Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
ĐL Khe Sanh 12/04/2021 15:30:00 16:30:00 TBA Tân Lập

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện ĐL Đông Hà


Lịch cúp điện ĐL Đông Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Đông Hà của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Cổ


Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Gio Linh


Lịch cúp điện ĐL Gio Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Gio Linh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Vĩnh Linh


Lịch cúp điện ĐL Vĩnh Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Vĩnh Linh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chi nhánh Bán điện Lào


Lịch cúp điện Chi nhánh Bán điện Lào được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chi nhánh Bán điện Lào của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Khe Sanh


Lịch cúp điện ĐL Khe Sanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Khe Sanh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Lộ


Lịch cúp điện Điện lực Cam Lộ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Lộ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Triệu Phong


Lịch cúp điện ĐL Triệu Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Triệu Phong của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Hải Lăng


Lịch cúp điện ĐL Hải Lăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Hải Lăng của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL ĐaKrông


Lịch cúp điện ĐL ĐaKrông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL ĐaKrông của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trạm điện Cồn Cỏ


Lịch cúp điện Trạm điện Cồn Cỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trạm điện Cồn Cỏ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc