Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
ĐL Đông Hà 18/01/2021 07:00:00 11:30:00 Tôn Thất Thuyết 1
ĐL Đông Hà 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 Tân Vĩnh 1
ĐL Đông Hà 18/01/2021 13:30:00 16:30:00 Tây Trì 1
ĐL Đông Hà 18/01/2021 13:30:00 16:30:00 Tân Vĩnh 2
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 06:30:00 15:00:00 TBA Long Giang 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 06:30:00 15:00:00 TBA Tân Long 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 07:00:00 18:00:00 TBA Long Giang 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 07:00:00 18:00:00 TBA Tân Long 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Bản 1 Củ 2
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Pa Ka
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Pa Lọ Vạc
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T1 - A Xing.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T3 - A Xing
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T4 - A Xing.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thôn Ba Lòng, Pa Tầng
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thôn Của
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tà Roa
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA A Dơi Cô
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA A Ho
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Bản 1 Củ 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Bản 1 xã Thuận
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Bản 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA bản 8
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA bản Giai
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA BLu
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Cu Dừn
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Bản Chúa
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tà Điếu
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Hướng Lộc 1 (CuTy)
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Hướng Lộc 2.(Pa Xía 1)
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Kỳ Nơi 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Kỳ Nơi
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Long Giang 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Măng Sông.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Pa Rin.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Pa Tầng.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Pa Xía
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Sa Doan.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Sa Tuông.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T1 A Dơi ( A Xau)
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thanh 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T2 A Dơi
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T2 - A Xing.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T3 A Dơi
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA T4 A Dơi
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thanh 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Trằm Hướng Lộc
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thôn Hùn
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Thôn Khu KTM, Pa Tầng
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tân Long 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 Tân Long 2
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tân Long 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Ta Nu Cô
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Troan Ô
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Troan Thượng
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 Thôn Trùm
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Trung Thuận
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Úp Ly
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Vầng.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Xa Rô.
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA xã Thuận
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Cà phê Pa Tầng
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Du Lịch 2 ( TBS )
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 1
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 2
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA tinh bột sắn 3
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tinh Bột Sắn 4
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tinh bột sắn 5
ĐL Khe Sanh 18/01/2021 15:00:00 17:30:00 TBA Tinh bột sắn 6
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 TBA Trấm 2
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 TBA Thôn Trấm 3
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 TBA kinh tế mới
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 TBA Trấm 1,3
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 Tân Xuân
ĐL Triệu Phong 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 TBA Cầu Vượt
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Bảo Hành
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Bảo Đài
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Huy Hoàng Solar
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Hằng Minh Solar
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Hỏa Sơn Lữ
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Hỏa Phong QT
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Ngọc nhật Hưng
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Nhật Quang Trường Thịnh
ĐL Vĩnh Linh 18/01/2021 06:30:00 18:00:00 Việt Nam 1

Lịch Cúp Điện ĐL Đông Hà


Lịch cúp điện ĐL Đông Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Đông Hà của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Cổ


Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Gio Linh


Lịch cúp điện ĐL Gio Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Gio Linh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Vĩnh Linh


Lịch cúp điện ĐL Vĩnh Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Vĩnh Linh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chi nhánh Bán điện Lào


Lịch cúp điện Chi nhánh Bán điện Lào được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chi nhánh Bán điện Lào của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Khe Sanh


Lịch cúp điện ĐL Khe Sanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Khe Sanh của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Lộ


Lịch cúp điện Điện lực Cam Lộ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Lộ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Triệu Phong


Lịch cúp điện ĐL Triệu Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Triệu Phong của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Hải Lăng


Lịch cúp điện ĐL Hải Lăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Hải Lăng của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL ĐaKrông


Lịch cúp điện ĐL ĐaKrông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL ĐaKrông của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trạm điện Cồn Cỏ


Lịch cúp điện Trạm điện Cồn Cỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trạm điện Cồn Cỏ của Điện lực Quảng Trị được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc