Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Thành phố Uông Bí 26/09/2020 08:30:00 09:30:00 AB lộ Đượng cả trạm Yên Thanh 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới: hộ Dũng Cột 10-1 lộ Đượng cả trạm Yên Thanh 5
Thành phố Uông Bí 26/09/2020 10:00:00 10:40:00 AB Lộ 1 trạm Phương Đông 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới: hộ Thêm Cột 8-8 Lộ 1 trạm Phương Đông 10
Thành phố Uông Bí 26/09/2020 11:00:00 11:40:00 AB Lộ 2 trạm Phương Nam 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới: hộ Tài Tủ 18-3 Lộ 2 trạm Phương Nam 1
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 14:45:00 15:10:00 Lộ 3 TBA Bình Liêu 9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số trạm
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 06:10:00 07:30:00 Lộ 4 TBA Bình Liêu 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay định kỳ công tơ 3 pha; -Băng cuốn dây nguồn xuống hòm công tơ, Cân đảo pha lộ hạ áp
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 13:00:00 14:00:00 Lộ 2 TBA Húc Động 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 2-4, 2-11
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 13:00:00 13:45:00 Lộ 3 TBA Bình Liêu 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 3-1, 4
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 15:20:00 16:10:00 Lộ 2 TBA Bình Liêu 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay định kỳ công tơ 3 pha; -Băng cuốn dây nguồn xuống hòm công tơ, Cân đảo pha lộ hạ áp
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 16:20:00 17:20:00 Lộ 2 TBA Bình Liêu 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 10
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 15:30:00 16:30:00 Lộ 3 TBA Bình Liêu 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 3, 8
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 15:10:00 16:10:00 Lộ 1 TBA Lục Hồn 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 19
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 14:00:00 14:40:00 Lộ 1 TBA Bình Liêu 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 3-4
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 14:00:00 15:00:00 Lộ 2 TBA Lục Hồn 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 1-2, 4
Điện lực Bình Liêu 26/09/2020 14:10:00 15:00:00 Lộ 1 TBA Húc Động 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định tại cột số 7-2
Điện lực Ba Chẽ 26/09/2020 07:00:00 17:00:00 Lộ 2, lộ 4, lộ 5TBA Ba Chẽ 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S: Căn chỉnh, thay thế hòm hộp công tơ vỡ hỏng, bó gọn cáp vào ra sau công tơ, bó gọn cáp viễn thông; Đz 0,4kV Lộ 2, lộ 4, lộ 5TBA Ba Chẽ 1
Điện lực Vân Đồn 26/09/2020 06:00:00 18:00:00 Sau DCL trạm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hạ ngầm đường dây hạ thế theo yêu cầu của UBND huyện (gói chỉnh trang đô thị)

Lịch Cúp Điện Thành phố Hạ Long


Lịch cúp điện Thành phố Hạ Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hạ Long của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Móng Cái


Lịch cúp điện Thành phố Móng Cái được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Móng Cái của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Cẩm Phả


Lịch cúp điện Thành phố Cẩm Phả được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Cẩm Phả của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Uông Bí


Lịch cúp điện Thành phố Uông Bí được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Uông Bí của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Liêu


Lịch cúp điện Điện lực Bình Liêu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Liêu của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Yên


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Yên của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đầm Hà


Lịch cúp điện Điện lực Đầm Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đầm Hà của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hải Hà


Lịch cúp điện Điện lực Hải Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải Hà của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Chẽ


Lịch cúp điện Điện lực Ba Chẽ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Chẽ của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vân Đồn


Lịch cúp điện Điện lực Vân Đồn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vân Đồn của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoành Bồ


Lịch cúp điện Điện lực Hoành Bồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoành Bồ của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Triều


Lịch cúp điện Điện lực Đông Triều được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Triều của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cô Tô


Lịch cúp điện Điện lực Cô Tô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cô Tô của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị Xã Quảng Yên


Lịch cúp điện Thị Xã Quảng Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị Xã Quảng Yên của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Hưng


Lịch cúp điện Điện lực Yên Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Hưng của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN