Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Đông Triều 12/04/2021 08:00:00 13:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thu hồi dây cũ và kéo dây mới, sang hôp công tơ đấu nối cáp vào ra khách hàng (công trình sửa chữa thường xuyên) lộ 3 TBA Hồng Thái Đông 8.
Thành phố Cẩm Phả 12/04/2021 08:30:00 10:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
Điện lực Hải Hà 12/04/2021 13:30:00 14:10:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha Tại cột số (2.3).1 lộ 2 TBA Đầm Hà 14/373E5.6
Thành phố Hạ Long 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha NCS HKD Gốm sứ Việt Chi , 0974321718 -Tại cột 3 Lộ 1 TBA Hà Khánh 1
Thành phố Hạ Long 12/04/2021 16:00:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 pha -Cột 10 lộ 2 Trạm Đại Yên 5 ( Vũ Thị Dung )
Thành phố Hạ Long 12/04/2021 15:00:00 16:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 pha -Cột 4-12 lộ 1 trạm Đại Yên 10 ( Nguyễn Văn Ánh )
Thị Xã Quảng Yên 12/04/2021 15:30:00 16:30:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng (KH: Phạm Minh Tuấn) tại cột 01 lộ 3 (Khu mới) TBA Chợ Rừng 2

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Thành phố Hạ Long


Lịch cúp điện Thành phố Hạ Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hạ Long của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Móng Cái


Lịch cúp điện Thành phố Móng Cái được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Móng Cái của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Cẩm Phả


Lịch cúp điện Thành phố Cẩm Phả được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Cẩm Phả của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Uông Bí


Lịch cúp điện Thành phố Uông Bí được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Uông Bí của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Liêu


Lịch cúp điện Điện lực Bình Liêu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Liêu của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Yên


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Yên của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đầm Hà


Lịch cúp điện Điện lực Đầm Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đầm Hà của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hải Hà


Lịch cúp điện Điện lực Hải Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải Hà của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Chẽ


Lịch cúp điện Điện lực Ba Chẽ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Chẽ của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vân Đồn


Lịch cúp điện Điện lực Vân Đồn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vân Đồn của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoành Bồ


Lịch cúp điện Điện lực Hoành Bồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoành Bồ của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Triều


Lịch cúp điện Điện lực Đông Triều được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Triều của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cô Tô


Lịch cúp điện Điện lực Cô Tô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cô Tô của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị Xã Quảng Yên


Lịch cúp điện Thị Xã Quảng Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị Xã Quảng Yên của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Hưng


Lịch cúp điện Điện lực Yên Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Hưng của Điện lực QUẢNG NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc