Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Đồng Hới 12/04/2021 13:30:00 15:00:00 T.Mỹ Cảnh 3
Điện lực Đồng Hới 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 TBA Đồi Giao Tế
Điện lực Đồng Hới 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 TBA Chợ Đức Ninh
Điện lực Đồng Hới 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 TBA GIAO TẾ 2

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Hới


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hới được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hới của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Trạch


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trạch của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Ninh của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bố Trạch


Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuyên Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Tuyên Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuyên Hóa của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lệ Thuỷ


Lịch cúp điện Điện lực Lệ Thuỷ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lệ Thuỷ của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Minh Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Minh Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Minh Hóa của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Phòng Kinh doanh


Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc