Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 Tân Hải (LQ+IQ).
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Bắc Hoà
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 Tân Hoà ( LR ).
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Thanh Mỹ 2
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Thanh Mỹ 3
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Sinh Thái
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tân Hải 2
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tân Hòa 2
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Thanh Mỹ 4
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA HOÀNG HẢI
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM TÂN HẢI 1 (Ô MÃO)
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tôm Ông Thiện
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tôm Mai Văn Thiên
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tôm Ngư Hoà 2 (KHCN)
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA Tôm Trần Kim Phi
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 1
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 2
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA BƠM THÁI LAN 3
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 4
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 5
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 6
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 7
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 8
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM TÂN HẢI 2 (Ô.THƯỜNG)
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TÔM TÂN HÒA 2 (DŨNG)
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 Tôm Bà Liên
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 9
Điện lực Lệ Thuỷ 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 TBA TÔM THÁI LAN 10

Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Hới


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hới được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hới của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Trạch


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trạch của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Ninh của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bố Trạch


Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuyên Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Tuyên Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuyên Hóa của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lệ Thuỷ


Lịch cúp điện Điện lực Lệ Thuỷ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lệ Thuỷ của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Minh Hóa


Lịch cúp điện Điện lực Minh Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Minh Hóa của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Phòng Kinh doanh


Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh của Điện lực Quảng Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc