Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 TĐC Nam Hùng Vương Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Khóm 6 - 2(69 Đinh.T.Hoàng) Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Khóm 6 - 1(95 Đinh.T.Hoàng) Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Đinh Tiên Hoàng 1(77 Đinh.T.Hoàng) Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Ngô Gia Tự - Hùng Vương Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Cảng cá xóm rớ Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 KĐT Nam HV1 Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Khóm 6-4 Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 ĐĐ Nam Cầu Hùng Vương Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 Tổng công ty cổ phần Thành trung - công ty cổ phần Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 06:54:00 07:00:00 A564HH-VPDD - Tổng công ty Thành Trung- Công ty cổ phần Chuyển PT đóng PĐ 800-5/478/HH cắt PĐ 502/475/HH; cắt MC 475B/475/HH để cắt PĐ 501/475/HH, đóng PĐ 400-5/484/E23 để Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 07:00:00 09:30:00 TĐC Nam Hùng Vương Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàn
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 07:00:00 09:30:00 Khóm 6 - 2(69 Đinh.T.Hoàng) Đấu nối, kéo tăng cường ĐZ 0,4kV chống quá tải và giảm tổn thất T551/475//HH kết hợp lịch cắt điện hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàng
Điện lực Tuy Hoà 26/09/2020 07:00:00 09:30:00 Khóm 6 - 1(95 Đinh.T.Hoàng) Bảo dưỡng lưới điện phục vụ Đại hội đảng, kết hợp hoán chuyển thiết bị phân đoạn lắp MC đầu đường Đinh Tiên Hoàn
Điện lực Đông Hòa 26/09/2020 07:30:00 15:00:00 HTX Sản xuất gạch ngói Hiệp Thành Cty Trung Thuận dựng cột nắn tuyến ĐZ NR TBA T.444A-T.444B/474/E22
Điện lực Đông Hòa 26/09/2020 07:30:00 15:00:00 HTX sản xuất gạch ngói Hiệp Thành 2 Cty Trung Thuận dựng cột nắn tuyến ĐZ NR TBA T.444A-T.444B/474/E22

Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Hoà


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Hoà của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Sông Cầu


Lịch cúp điện Điện Lực Sông Cầu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Sông Cầu của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Đông Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hòa của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Sơn Hòa


Lịch cúp điện Điện Lực Sơn Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Sơn Hòa của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy An


Lịch cúp điện Điện lực Tuy An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sông Hinh


Lịch cúp điện Điện lực Sông Hinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sông Hinh của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đồng Xuân


Lịch cúp điện Điện Lực Đồng Xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đồng Xuân của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Phú Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Hòa của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tây Hoà


Lịch cúp điện Điện lực Tây Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tây Hoà của Điện lực Phú Yên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN