Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lâm Thao 26/09/2020 05:00:00 12:00:00 Đường dây 35kV lộ 381 E4.17 đến DCL 381-7/52 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện
Điện lực Cẩm Khê 26/09/2020 06:00:00 09:00:00 ĐZ 35KV sau DCL 3723-7/226/58/1 Trung Sơn 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cho phép B thi công đấu nối Đz 35KV vào TBA Tái Định Cư xóm Đâng xã Trung Sơn- Huyện Yên Lập
Điện lực Đoan Hùng 26/09/2020 06:00:00 13:00:00 ĐZ 35kV lộ 373E1.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : + Điện Lực Đoan Hùng : Thay DCLPT 373-7/166 lộ 373E4.14 ( Do sự cố sứ đỡ CD pha A,C, hiện tại đang ở vị trí cắt và tách lèo )
Điện lực Đoan Hùng 26/09/2020 06:00:00 12:00:00 ĐZ 35kV lộ 377E1.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : + Cho phép : Công Ty Thùy Dương đấu nối ĐZ 35kV và TBA 180kVA 35/0,4kV HKDCT Nguyễn Văn Cường tại cột 43NR Minh Lương lộ 377E4.14 ( Khi đấu nối xong CD xuống MBA ở vị trí cắt ). - Điện Lực Đoan Hùng kết hợp : Táp lại lèo bảo dưỡng DCLPT 377-7/80/66 Minh Lương , Lắp chụp cột nâng cao khoảng cách pha đất tại cột 56 , 57 ĐZ 35kV nhánh Đông Khê ,Dựng cột nâng cao khoảng cách pha đất tại cột 146 sang 147 ĐZ 35kV lộ 377 E4.14.
Điện lực Hạ Hoà 26/09/2020 06:00:00 11:00:00 ĐZ 35kV sau RCL 372/85 lộ 372 E4,5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Hạ Hòa sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện
Điện lực Thanh Ba 26/09/2020 06:00:00 10:00:00 Một phần huyện Thanh Ba Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển lịch cắt điện ngày 24/09/20 sang ngày 26/09/20 1-Điện lực Thanh Ba cho phép (Công ty TNHH TV và XD Ngọc Minh): Đấu nối Đường dây 35kV vào TBA 180kVA Công ty TNHH Hoàng Sơn tại cột 31 đường trục: 2- Điện lực Thanh Ba: - Xử lý DCL 35kV xuống MBA TĐC Ninh Dân 1 bị kẹt
Điện lực Thanh Thuỷ 26/09/2020 06:00:00 16:00:00 Từ sau MC 373E4.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện
Điện lực Thanh Sơn 26/09/2020 04:00:00 16:00:00 Toàn bộ ĐZ phụ tải trên lộ 371-E4.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Giảm tải phục vụ thi công ĐZ 220kV xuất tuyến T500kV Việt Trì. ĐL Thanh Sơn kết hợp công tác theo kế hoạch đã được duyêt.

Lịch Cúp Điện Điện lực Lâm Thao


Lịch cúp điện Điện lực Lâm Thao được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lâm Thao của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Khê


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Khê của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Lập


Lịch cúp điện Điện lực Yên Lập được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Lập của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Nông


Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Tân Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Sơn của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Việt Trì


Lịch cúp điện Thành phố Việt Trì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Việt Trì của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Ba


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Ba được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Ba của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phù Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Phù Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phù Ninh của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Phú Thọ


Lịch cúp điện Thị xã Phú Thọ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Phú Thọ của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đoan Hùng


Lịch cúp điện Điện lực Đoan Hùng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đoan Hùng của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Thuỷ


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Thuỷ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Thuỷ của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Sơn của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hạ Hoà


Lịch cúp điện Điện lực Hạ Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hạ Hoà của Điện lực Phú Thọ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN