Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Thuận Nam 24/09/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

Lịch Cúp Điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm


Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Hải


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh phước


Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Nam


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trường Sa


Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận


Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN