Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần thôn Cà Đú - xã Hộ Hải
Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 12/04/2021 14:30:00 18:00:00 Một phần thôn Gò Đên; thôn: Thủy Lợi, Hòn Thiên - Xã Tân Hải; thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải; một phàn thôn An Nhơn; thôn Phước Nhơn - xã Xuân Hải
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 07:50:00 09:00:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Phan Rang Xanh (ĐĐ Vĩnh Hải 1)
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 09:20:00 10:20:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Phan Rang Xanh (ĐĐ Vĩnh Hải 2)
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 10:30:00 11:45:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Phan Rang Xanh (ĐĐ Vĩnh Hải 3)
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 13:50:00 15:20:00 Khách hàng: Công ty Cổ phần Quản lý Nam Núi Chúa
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 14:30:00 18:00:00 Các khách hàng: Trung Tâm Dịch Vụ Giống Cây Trồng, Vật Nuôi, Thủy Sản Tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Xuân Huynh
Điện lực Ninh Hải 12/04/2021 15:30:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH XDTM DUY ANH (ĐĐ Bình Tiên 3)
Điện lực Ninh Sơn 12/04/2021 13:00:00 17:00:00 Công ty CP Eco Hương Sơn, Công ty CP Eco Quảng Sơn, Công ty CP Eco Ninh Sơn và Công ty CP Eco Lương Sơn
Điện lực Ninh Sơn 12/04/2021 13:45:00 18:00:00 Một phần khu phố 8 - thị trấn Tân Sơn
Điện lực Ninh phước 12/04/2021 08:30:00 09:45:00 Khách hàng: Công An huyện Ninh Phước
Điện lực Ninh phước 12/04/2021 10:00:00 12:00:00 Khách hàng: Trường PTDT Nội Trú Trung học cơ sở Ninh Phước
Điện lực Ninh phước 12/04/2021 14:00:00 15:30:00 Khách hàng: Nhà máy xay xát Hưng Hào
Điện lực Ninh phước 12/04/2021 15:45:00 17:30:00 Một phần thôn Hiệp Hòa - xã Phước Thuận

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm


Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Hải


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh phước


Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Nam


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trường Sa


Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận


Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc