Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 21/01/2021 07:45:00 10:30:00 Một phần thôn Thành Sơn – xã Xuân Hải, thôn Công Thành, Thành Ý, và Tân Sơn – xã Thành Hải
Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 21/01/2021 07:45:00 17:00:00 Một phần thôn Công Thành và thôn Tân Sơn – xã Thành Hải
Điện lực Ninh Hải 21/01/2021 07:45:00 12:00:00 Một phần thôn Mỹ Tân 1 - xã Thanh Hải
Điện lực Ninh Sơn 21/01/2021 07:45:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty Thành Đạt, Công ty TNHH Đức An
Điện lực Ninh Sơn 21/01/2021 08:10:00 15:00:00 Xã Phước Bình
Điện lực Ninh phước 21/01/2021 07:30:00 17:30:00 Một phần thôn Liên Sơn 1 - xã Phước Vinh
Điện lực Thuận Bắc 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận bắc

Lịch Cúp Điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm


Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Hải


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh phước


Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Bắc của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Nam


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Nam của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trường Sa


Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trường Sa của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận


Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận của Điện lực Ninh Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc