Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Nho Quan 20/09/2020 08:00:00 10:00:00 TBA Nho Quan 8 Lộ 471-E23.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ điện 0,4kV 600V-1000A
Điện lực Nho Quan 20/09/2020 18:00:00 18:45:00 Sau MCĐZ 475E23.2/122 Gia Lâm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khôi phục kết dây cơ bản lưới điện 22kV Khu vực Gia Viễn Nho Quan
Điện lực Gia Viễn 20/09/2020 23:00:00 23:30:00 Lộ 373 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khôi phục kết dây cơ bản lưới điện 35kV Khu vực Gia- Viễn Nho Quan- Ninh Bình (371E23.2-373E23.14-373E23.3)
Điện lực Gia Viễn 20/09/2020 18:00:00 18:45:00 Lộ 477 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khôi phục kết dây cơ bản lưới điện 22kV Khu vực Gia Viễn Nho Quan
Điện lực Gia Viễn 20/09/2020 18:45:00 19:15:00 Lộ 371 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển lộ 371E23.14 về kết dây cơ bản
Điện lực Gia Viễn 20/09/2020 09:00:00 18:30:00 Lộ 475 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Cắt điện để tránh quá tải ĐZ 472E23.2 và MBA T2E23.2 Nho Quan 2. ĐLGV kết hợp thi công dựng 02 cột LT-14 mới ; lắp 03 bộ xà; Sứ tại vị trí cột 73; 74 thuộc lộ 475E23.14GK
Thành phố Ninh Bình 20/09/2020 13:00:00 13:10:00 Lộ 472E23.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển lưới
Thành phố Ninh Bình 20/09/2020 13:00:00 17:00:00 Lộ 478E23.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực TP Ninh Bình thực hiện các công việc: 1.Thí nghiệm 03 TBA Hợp Bộ ( TBA Chùa Trẻ 02, Nhà Đa Chức Năng và TBA Liên Cơ Quan 2. Sửa chữa DCL 478-7E23.3/1/Xuất tuyến và 478-7E23.3/3/Nhà Thi Đấu
Điện lực Yên Mô 20/09/2020 08:00:00 08:40:00 công ty giầy A then na Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ đầu nguồn Số PA: 02/09/20-ĐLYM
Điện lực Yên Mô 20/09/2020 08:45:00 09:25:00 công ty giầy A then na Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ đầu nguồn Số PA: 02/09/20-ĐLYM

Lịch Cúp Điện Thành phố Tam Điệp


Lịch cúp điện Thành phố Tam Điệp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Tam Điệp của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nho Quan


Lịch cúp điện Điện lực Nho Quan được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nho Quan của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gia Viễn


Lịch cúp điện Điện lực Gia Viễn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gia Viễn của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoa Lư


Lịch cúp điện Điện lực Hoa Lư được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoa Lư của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Khánh


Lịch cúp điện Điện lực Yên Khánh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Khánh của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kim Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Kim Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kim Sơn của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Ninh Bình


Lịch cúp điện Thành phố Ninh Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Ninh Bình của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Mô


Lịch cúp điện Điện lực Yên Mô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Mô của Điện lực NINH BÌNH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN