Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Nghĩa Đàn 24/09/2020 07:00:00 18:00:00 ĐZ 0,4Kv sau TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn 0.4 kV (KH: SCTX Quý 3 năm 2020)
Anh Sơn 24/09/2020 04:30:00 18:30:00 Từ sau CD 372-7/1 Lạng Sơn 3,4-ĐZ 372 E15.4 . Các KH trên địa bàn Xã Lạng Sơn-Huyện Anh Sơn-Tĩnh NA(Theo kế hoạch sữa chữa lưới điện) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện NR Lạng Sơn 3,4-ĐZ 372 E15.4 để thi công kẹp dây SCL ĐZ 373 E15.4 giao chéo
Anh Sơn 24/09/2020 16:30:00 18:30:00 Từ sau Re 372-7/90 A Tào Sơn-ĐZ 372 E15.4 . Các KH trên địa bàn Huyện Anh Sơn-Tĩnh NA (Theo kế hoạch sữa chữa lưới điện) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện ĐZ 372 E15.4 để đóng lại CD 372-7/1 Lạng Sơn 3,4
Anh Sơn 24/09/2020 04:30:00 06:30:00 Từ sau Re 372-7/90 A Tào Sơn-ĐZ 372 E15.4 .Các KH trên địa bàn Huyện Anh Sơn-Tĩnh NA (Theo kế hoạch sữa chữa lưới điện) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện ĐZ 372 E15.4 để tách NR Lạng Sơn 3,4-ĐZ 372 E15.4
Diễn Châu 24/09/2020 05:00:00 12:00:00 D979-7/35 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lau thay sứ từ cột 39 đến cột 67 trục chính và các nhánh rẽ
Nam Đàn 24/09/2020 06:00:00 10:30:00 Trạm 5 Nam Anh 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4 KV (KHTT)
Nam Đàn 24/09/2020 13:00:00 15:30:00 Trạm 6 Nam Thanh 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4 KV (KHTT)
Nghi Lộc 24/09/2020 06:00:00 12:00:00 ĐZ 376E15.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện ĐZ 376E15.4 để: - Xử lý tiếp xúc cầu chì SI bộ tụ bù cột 07 trục chính - Hàn nối truyền động dọc D373-7/127 Nghi Lâm ĐZ 373E15.1 - Lắp CSV Streamer tại cột 31 NR Nghi Văn 1
Nghi Lộc 24/09/2020 05:30:00 09:00:00 TBA Nghi Thuận 5 - ĐZ 373E15.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Thuận 5 - ĐZ 373E15.8 để sửa chữa lưới điện.
Nghi Lộc 24/09/2020 09:00:00 12:00:00 TBA Nghi Xá 2 - ĐZ 373E15.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nghi Xá 2 - ĐZ 373E15.8 để sửa chữa lưới điện.
Đô Lương 24/09/2020 07:00:00 16:30:00 TBA MINH SƠN 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha định kỳ
TP Vinh 24/09/2020 07:00:00 12:00:00 Trung Đô Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di dời cột số 8 lưới 0,4KV giải phóng mặt bằng

Lịch Cúp Điện Anh Sơn


Lịch cúp điện Anh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Anh Sơn của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Con Cuông


Lịch cúp điện Con Cuông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Con Cuông của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tx Cửa Lò


Lịch cúp điện Tx Cửa Lò được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tx Cửa Lò của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Diễn Châu


Lịch cúp điện Diễn Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Diễn Châu của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Kỳ Sơn


Lịch cúp điện Kỳ Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Kỳ Sơn của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Nam Đàn


Lịch cúp điện Nam Đàn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Nam Đàn của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Nghĩa Đàn


Lịch cúp điện Nghĩa Đàn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Nghĩa Đàn của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Hưng Nguyên


Lịch cúp điện Hưng Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Hưng Nguyên của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Nghi Lộc


Lịch cúp điện Nghi Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Nghi Lộc của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Quỳ Châu


Lịch cúp điện Quỳ Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Quỳ Châu của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Quỳ Hợp


Lịch cúp điện Quỳ Hợp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Quỳ Hợp của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Quỳnh Lưu


Lịch cúp điện Quỳnh Lưu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Quỳnh Lưu của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Quế Phong


Lịch cúp điện Quế Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Quế Phong của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đô Lương


Lịch cúp điện Đô Lương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đô Lương của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thanh Chương


Lịch cúp điện Thanh Chương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thanh Chương của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tương Dương


Lịch cúp điện Tương Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tương Dương của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tân Kỳ


Lịch cúp điện Tân Kỳ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tân Kỳ của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện TP Vinh


Lịch cúp điện TP Vinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Vinh của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Yên Thành


Lịch cúp điện Yên Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Yên Thành của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thái Hoà


Lịch cúp điện Thái Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thái Hoà của Điện lực Nghệ An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN