Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành phố Nam Định 27/09/2020 09:30:00 09:45:00 473E3.4 sau DCL 472-7 Nam Vân 6
Thành phố Nam Định 27/09/2020 07:15:00 07:30:00 473E3.4 sau DCL 472-7 Nam Vân 6
Thành phố Nam Định 27/09/2020 05:00:00 05:30:00 475-E3.7 sau DCL 471-7 Xây Lê Hồng Phong
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Đồng Kỳ 4
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 06:00:00 10:00:00 475-E3.12 Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Giầy Da Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 12:30:00 13:00:00 Nghĩa Trung, Liễu Đề, Trực Thuận
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 10:00:00 13:00:00 Khu vực mất điện -TBA Đại Hưng 1,2,3, Đại Thành Xã Nghĩa Thịnh. TBA Linh Giang, Công Ty Giầy Da Nghĩa Minh
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 06:00:00 06:30:00 Khu vực mất điện; các xã Nghĩa Sơn , nghĩa Châu ,Nghĩa Thái, Nghĩa Thịnh ,Hoàng Nam , Trực thuận- Huyện Trực Ninh, Nam Phúc - Huyện Nam Trực
Điện lực Nghĩa Hưng 27/09/2020 09:30:00 10:00:00 Khu vực mất điện; các xã Nghĩa Sơn , nghĩa Châu ,Nghĩa Thái, Nghĩa Thịnh ,Hoàng Nam , Trực thuận- Huyện Trực Ninh, Nam Phúc - Huyện Nam Trực
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 06:00:00 10:00:00 - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+2+5+6+10+12+18+19+23, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5.
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 06:00:00 06:30:00 - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, Cổ Giả; - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; - Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7; - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5; - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2. * Các TBA chuyên dùng: - Cty CP Kinh Bắc, XN Gà Châu Thành, Cty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNH Cổ Giả.
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 09:30:00 09:45:00 - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 2+6+7;
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 07:15:00 07:30:00 - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 2+6+7;
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 09:30:00 10:00:00 - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 4, TBA Nam Đồng 1+5, TBA Nam Thượng 4; - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5.
Điện lực Nam Trực 27/09/2020 06:00:00 07:30:00 * Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: 14+15+26+27; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An (TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5, Nam An 1+2+3+4+5+6); - Xã Nam Toàn (TBA Nam Toàn 2); - Xã Hồng Quang: TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; * Các TBA chuyên dùng: - Cty An Phát, May Việt Phát, Cty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1 + 2, Đèn đường 4, DN Hoàng Văn Trung, Cty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ, Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, Cơ khí Bình Dương (Cty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), Cty Việ
Điện lực Trực Ninh 27/09/2020 09:30:00 10:00:00 Một phần TT Cổ Lễ, HTX Trung Lao, Đông Thượng - Trung Đông - Trực Ninh
Điện lực Trực Ninh 27/09/2020 06:00:00 06:30:00 Một phần TT Cổ Lễ, HTX Trung Lao, Đông Thượng - Trung Đông - Trực Ninh
Điện lực Hải Hậu 27/09/2020 07:00:00 11:00:00 TBA CTY VIETPOWER

Lịch Cúp Điện Thành phố Nam Định


Lịch cúp điện Thành phố Nam Định được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Nam Định của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Lộc của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nghĩa Hưng


Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nam Trực


Lịch cúp điện Điện lực Nam Trực được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nam Trực của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vụ Bản


Lịch cúp điện Điện lực Vụ Bản được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vụ Bản của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ý Yên


Lịch cúp điện Điện lực Ý Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ý Yên của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trực Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Trực Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trực Ninh của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Xuân Trường


Lịch cúp điện Điện lực Xuân Trường được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Trường của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giao Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Giao Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giao Thủy của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hải Hậu


Lịch cúp điện Điện lực Hải Hậu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải Hậu của Điện lực Nam Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN