Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Thủ Thừa 20/09/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần KCN Hòa Bình - xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Đức Hòa 20/09/2020 08:00:00 12:00:00 một phần xã Đức Hòa Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Đức Hòa 20/09/2020 11:00:00 13:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Bến Lức 20/09/2020 06:00:00 06:30:00 1 phần Khu Phố 1, 2 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã An Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Bến Lức 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 Một phần xã Nhựt Chánh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Bến Lức 20/09/2020 07:00:00 17:30:00 1 phần xã An Thạnh, Nhựt Chánh, 1 phần Khu Phố 7 Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Bến Lức 20/09/2020 09:00:00 16:00:00 Cty Tân Gia Hưng Khách hàng đề nghị cắt điện
Bến Lức 20/09/2020 16:30:00 17:30:00 Một phần xã Nhựt Chánh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân An


Lịch cúp điện Điện Lực Tân An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân An của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thủ Thừa


Lịch cúp điện Điện Lực Thủ Thừa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thủ Thừa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Hòa


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cần Giuộc


Lịch cúp điện Điện Lực Cần Giuộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Giuộc của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mộc Hóa


Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bến Lức


Lịch cúp điện Điện Lực Bến Lức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bến Lức của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cần Đước


Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Thạnh


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Thạnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Thạnh của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Trụ


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Huệ


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Huệ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Huệ của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thạnh Hóa


Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Hóa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Hưng


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Hưng


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Hưng của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN