Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bảo Thanh Watch
Bến Lức 05/12/2020 08:00:00 16:30:00 Cty Khoan Nghị KangXin
Tân An 05/12/2020 07:30:00 09:00:00 Bệnh Viện Đa Khoa
Tân An 05/12/2020 09:00:00 10:30:00 Xay xát Lương Thực 1
Tân An 05/12/2020 10:30:00 11:30:00 trạm TT Đăng Kiểm
Tân An 05/12/2020 13:00:00 14:30:00 Nhà máy nước Bảo Định
Tân An 05/12/2020 14:30:00 16:00:00 Cty Thanh Sơn
Tân An 05/12/2020 16:00:00 17:00:00 trạm Tổng đài Bưu Điện 1
Thủ Thừa 05/12/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp 7, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
Cần Giuộc 05/12/2020 05:00:00 06:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc .
Cần Giuộc 05/12/2020 06:00:00 07:00:00 Một phần xã Long Hâu .
Bonus Offer - Optimized Landing Page
Cần Giuộc 05/12/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn bộ KCN Long Hậu 3
Cần Giuộc 05/12/2020 16:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Hâu .
Cần Giuộc 05/12/2020 17:00:00 18:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc .
Cần Giuộc 05/12/2020 21:00:00 22:00:00 Một phần KCN Long Hậu mở rộng .
Mộc Hóa 05/12/2020 08:00:00 15:30:00 Một phần xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường Một phần xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung huyện Mộc Hóa
Mộc Hóa 05/12/2020 08:00:00 08:30:00 Một phần Phường 1, Phường 2, Phường 3, xã Tuyên Thạnh, Thạnh hưng thị xã Kiến Tường Một phần xã Tuyên Bình huyện Vĩnh Hưng Một phần xã Tân Lập, xã Tân Thành, xã Bình Phong Thạnh, hyện Mộc Hóa
Bến Lức 05/12/2020 07:00:00 18:00:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa
Tân Thạnh 05/12/2020 08:00:00 08:30:00 ấp 7 mét xã Kiến Bình, một phần khu 2, 3 thị trấn Tân Thạnh
Tân Trụ 05/12/2020 07:30:00 16:30:00 Ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh và ấp Bình Đông xã Tân Bình
Tân Trụ 05/12/2020 13:00:00 14:00:00 Một phần khu phố Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ
Thế Giới Làm Đẹp Hàn Quốc
Tân Trụ 05/12/2020 14:30:00 15:30:00 Một phần Ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh.
Tân Hưng 05/12/2020 08:00:00 16:00:00 Ấp Gò Gòn, một phần: ấp Hưng Trung, ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh
Cần Giuộc 05/12/2020 05:04:00 07:04:00 Một phần thijh trấn cần giuộc
Cần Giuộc 05/12/2020 05:26:00 07:20:00 Một phần xã phước lại
Cần Giuộc 05/12/2020 05:43:00 07:41:00 Một phần ĐS 2 KCN Long Hậu
Cần Giuộc 05/12/2020 06:11:00 08:10:00 Một phần xã Long Hậu
Cần Giuộc 05/12/2020 06:24:00 08:20:00 Một phần xã Long Hậu, Phước Lại
Cần Giuộc 05/12/2020 07:18:00 09:18:00 SCADA
Bến Lức 05/12/2020 07:02:00 09:02:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa
Cần Giuộc 05/12/2020 05:16:00 09:40:00 SCADA
Fashionnew
Cần Giuộc 05/12/2020 09:41:00 11:41:00 SCADA
Mộc Hóa 05/12/2020 08:26:00 08:38:00 SCADA
Bến Lức 05/12/2020 07:33:00 09:33:00 1 phần xã An Thạnh
Bến Lức 05/12/2020 09:00:00 11:21:00 1 phần xã An Thạnh
Tân An 05/12/2020 14:36:00 14:36:00 SCADA
Bến Lức 05/12/2020 12:16:00 12:16:00 Cty TNHH SXDVTMXD Đạt Quang Minh

Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân An


Lịch cúp điện Điện Lực Tân An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân An của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thủ Thừa


Lịch cúp điện Điện Lực Thủ Thừa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thủ Thừa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Hòa


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cần Giuộc


Lịch cúp điện Điện Lực Cần Giuộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Giuộc của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mộc Hóa


Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bến Lức


Lịch cúp điện Điện Lực Bến Lức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bến Lức của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cần Đước


Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Thạnh


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Thạnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Thạnh của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Trụ


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Huệ


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Huệ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Huệ của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thạnh Hóa


Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Hóa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Hóa của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Hưng


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Hưng


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Hưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Hưng của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành của Điện lực Long An được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc