Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Lộc Bình 20/09/2020 06:00:00 08:00:00 Phụ tải sau CDPT 01 - 3 Châu Sơn đến CDPT 170 Đình Lập Cường Lợi Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng kéo dây dẫn và đấu nối ĐZ 35 KV cấp diện cho TBA Hợp Tác Xã Thiên Phú ( XD mới ) tại vị trí cột 447 theo P/A
Thành phố Lạng Sơn 20/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phụ tải sau DCL 471E13.2-7/03 Ba Toa- Liên Cơ đến DCL 471E13.2-7/17 Liên Cơ - Tỉnh Ủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Nhà Khách A1 số 2- 320KVA cấp điện phục vụ đại hội đảng bộ Tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII Năm 2020
Thành phố Lạng Sơn 20/09/2020 06:00:00 08:00:00 TBA Tây Ga Đông Đăng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt xiết ghíp lèo (Kết hợp điều tiết sản lượng) ĐZ 0.4kV TBA Tây Ga Đông Đăng
Thành phố Lạng Sơn 20/09/2020 08:00:00 10:00:00 TBA TĐC Hoàng Văn Thụ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt xiết ghíp lèo (Kết hợp điều tiết sản lượng) ĐZ 0.4kV TBA TĐC Hoàng Văn Thụ
Thành phố Lạng Sơn 20/09/2020 13:30:00 15:00:00 TBA Chiếu Sáng Công Cộng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt xiết ghíp lèo (Kết hợp điều tiết sản lượng) ĐZ 0.4kV TBA Chiếu Sáng Công Cộng
Thành phố Lạng Sơn 20/09/2020 15:00:00 17:00:00 TBA UB xã Thụy Hùng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt xiết ghíp lèo (Kết hợp điều tiết sản lượng) ĐZ 0.4kV TBA UB xã Thụy Hùng

Lịch Cúp Điện Bắc sơn


Lịch cúp điện Bắc sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Bắc sơn của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chi Lăng


Lịch cúp điện Chi Lăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chi Lăng của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Cao Lộc


Lịch cúp điện Cao Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Cao Lộc của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Hữu Lũng


Lịch cúp điện Hữu Lũng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Hữu Lũng của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Lộc Bình


Lịch cúp điện Lộc Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Lộc Bình của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tràng định


Lịch cúp điện Tràng định được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tràng định của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Văn Lãng


Lịch cúp điện Văn Lãng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Văn Lãng của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Văn Quan


Lịch cúp điện Văn Quan được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Văn Quan của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đình Lập


Lịch cúp điện Đình Lập được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đình Lập của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Binh Gia


Lịch cúp điện Binh Gia được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Binh Gia của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Lạng Sơn


Lịch cúp điện Thành phố Lạng Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Lạng Sơn của Điện lực Lạng Sơn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN