Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Đà Lạt 24/09/2020 07:00:00 16:00:00 Hồ Tuyền Lâm ,An Bình, Quảng Thùa Khách hàng đề nghị cắt điện
Bảo Lộc 24/09/2020 08:00:00 14:00:00 - Các mã trạm – tên trạm: 030240095 - 474/105/46/2; 030240097 - 474/105/46/4; 030240100 - 474/105/46/10 Khu 3 Lộc Tiến và 030240182 - 474/151/1 C.Cư Lộc Tiến. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Đức Trọng 24/09/2020 08:00:00 14:00:00 Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai, thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh. -Mất điện một phần khu vực các tổ 22, tổ 24, tổ 26 thuộc thị trấn liên Nghĩa. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Cát Tiên 24/09/2020 08:00:00 14:00:00 TT Phước Cát, Xã Phước Cát 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Bảo Lâm 24/09/2020 07:30:00 13:00:00 Một phần tổ 5, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện Lực Đà Lạt


Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bảo Lộc


Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đơn Dương


Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Di Linh


Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Trọng


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Lâm Hà


Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Hà của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đạ Huoai


Lịch cúp điện Điện lực Đạ Huoai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Huoai của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đạ Tẻh


Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cát Tiên


Lịch cúp điện Điện Lực Cát Tiên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cát Tiên của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bảo Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Lạc Dương


Lịch cúp điện Điện Lực Lạc Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Lạc Dương của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đam Rông


Lịch cúp điện Điện Lực Đam Rông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đam Rông của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN