Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
TP Lai Châu 27/09/2020 08:30:00 11:30:00 Đz 22kV sau LBS 474-7/03 Y Học Cổ Truyền đến DPT 474-7/57 Sung Chô
TP Lai Châu 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 ĐZ 22kV lộ 474E29.1 từ LBS 474-7/02 Trục Chính đến DCL 474-7/50 TT Đăng kiểm.
Sìn Hồ 27/09/2020 08:00:00 10:00:00 ĐZ 35kV sau DCL 372-7/109 Noong Hẻo.

Lịch Cúp Điện Tam Đường


Lịch cúp điện Tam Đường được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tam Đường của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện TP Lai Châu


Lịch cúp điện TP Lai Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Lai Châu của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Mường Tè


Lịch cúp điện Mường Tè được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Mường Tè của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Sìn Hồ


Lịch cúp điện Sìn Hồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Sìn Hồ của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Than Uyên


Lịch cúp điện Than Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Than Uyên của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Phong Thổ


Lịch cúp điện Phong Thổ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phong Thổ của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tân Uyên


Lịch cúp điện Tân Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tân Uyên của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Nậm Nhùn


Lịch cúp điện Nậm Nhùn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Nậm Nhùn của Điện lực Lai Châu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN