Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 08:00:00 09:00:00 TBA Đội 2-2 Đăk Uy 4
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 08:00:00 09:00:00 TBA Thị Tứ Đăk Hring 1
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 09:00:00 10:00:00 Dak Uy 4 (C3).
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 09:00:00 10:00:00 Thôn 3 ĐăkHring ( Thôn buôn)
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 10:00:00 11:00:00 TBA Rừng đặc dụng 1
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 13:00:00 14:00:00 Thon 10 dak mar.
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 14:00:00 15:00:00 TBA Hồ C6A
ĐL Đăk Hà 12/04/2021 15:00:00 16:00:00 TBA Hồ Kon Kloc
ĐL Kon Plong 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 XAY DA MANG CANH ( TIEN DUNG )

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện ĐL TP Kon Tum


Lịch cúp điện ĐL TP Kon Tum được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL TP Kon Tum của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Kon Rẫy


Lịch cúp điện ĐL Kon Rẫy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Kon Rẫy của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Đăk Tô


Lịch cúp điện ĐL Đăk Tô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Đăk Tô của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Đăk Hà


Lịch cúp điện ĐL Đăk Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Đăk Hà của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Sa Thầy


Lịch cúp điện ĐL Sa Thầy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Sa Thầy của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Ngọc Hồi


Lịch cúp điện ĐL Ngọc Hồi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Ngọc Hồi của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đăk Glei


Lịch cúp điện Điện lực Đăk Glei được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Glei của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện ĐL Kon Plong


Lịch cúp điện ĐL Kon Plong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện ĐL Kon Plong của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tu Mơ Rông


Lịch cúp điện Điện lực Tu Mơ Rông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tu Mơ Rông của Điện lực Kon Tum được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc