Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Rạch Giá 18/01/2021 07:00:00 17:00:00 một phần đường Nguyễn Văn Cừ và Chu Văn An
Điện lực Châu Thành 18/01/2021 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp Hòa An và Hòa Thọ xã Mong Thọ
Điện lực Châu Thành 18/01/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần ấp Thạnh Bình-xã Thạnh Lộc
Điện lực Phú Quốc 18/01/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần xã Hàm Ninh
Điện lực Phú Quốc 18/01/2021 09:30:00 11:00:00 Một phần xã Hàm Ninh
Điện lực Giồng Riềng 18/01/2021 07:30:00 12:00:00 một phần Khu Phố 7 - Thị trấn
Điện lực Giồng Riềng 18/01/2021 13:00:00 17:00:00 một phần Khu Phố 7 - Thị trấn

Lịch Cúp Điện Điện lực Rạch Giá


Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Hiệp


Lịch cúp điện Điện lực Tân Hiệp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Hiệp của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hà Tiên


Lịch cúp điện Điện lực Hà Tiên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hà Tiên của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòn Đất


Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Minh


Lịch cúp điện Điện lực An Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Minh của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Quốc


Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Biên


Lịch cúp điện Điện lực An Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Biên của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vĩnh Thuận


Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giồng Riềng


Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Quao


Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kiên Lương


Lịch cúp điện Điện lực Kiên Lương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kiên Lương của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực U Minh Thượng


Lịch cúp điện Điện lực U Minh Thượng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực U Minh Thượng của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Công ty Điện Lực Kiên Giang


Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Kiên Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Kiên Giang của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc