Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Hòn Đất 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 TT Hòn Đất, Ấp Bình Thuận, một phần ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, xã Nam Thái Sơn, xã Thổ Sơn, xã Lình Huỳnh, xã Sơn Bình, xã Mỹ Thái, một phần xã Sơn Kiên (từ Cầu Số 9 đến Trung tâm sát hạch lái xe).
Điện lực Hòn Đất 27/09/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp thuận tiến xã Bình Sơn
Điện lực Giồng Riềng 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 1 phần khu vực Thị Trấn Giồng Riềng, Xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú
Điện lực Gò Quao 27/09/2020 07:30:00 17:30:00 xã Định hòa, xã Thủy Liễu, xã Thới Quản, một phần xã Định An huyện Gò Quao, một phần xã Long Thạnh huyện giồng Riềng.

Lịch Cúp Điện Điện lực Rạch Giá


Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Hiệp


Lịch cúp điện Điện lực Tân Hiệp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Hiệp của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hà Tiên


Lịch cúp điện Điện lực Hà Tiên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hà Tiên của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòn Đất


Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Minh


Lịch cúp điện Điện lực An Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Minh của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Quốc


Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Biên


Lịch cúp điện Điện lực An Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Biên của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vĩnh Thuận


Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giồng Riềng


Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gò Quao


Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kiên Lương


Lịch cúp điện Điện lực Kiên Lương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kiên Lương của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực U Minh Thượng


Lịch cúp điện Điện lực U Minh Thượng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực U Minh Thượng của Điện lực Kiên Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN