Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 12/04/2021 06:30:00 17:00:00 Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Trạm T.50A -Phú Vinh
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 12/04/2021 07:00:00 16:30:00 Trạm T.07A -Hoàng Văn Thụ
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 12/04/2021 07:00:00 14:30:00 Trạm T.69B - Nguyễn Thị Minh Khai
Vạn Ninh 12/04/2021 07:00:00 15:00:00 Trạm công cộng 522B Vạn Bình
Vĩnh Nguyên 12/04/2021 07:00:00 11:00:00 TRẠM 73E PHƯỚC LONG
Vĩnh Nguyên 12/04/2021 14:00:00 17:00:00 36F Đường Hoàng Diệu
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 12/04/2021 07:00:00 10:00:00 Trạm T.82C - Đoàn Kết

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Phòng Kinh doanh


Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang


Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hòa của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh


Lịch cúp điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vạn Ninh


Lịch cúp điện Điện Lực Vạn Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vạn Ninh của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn


Lịch cúp điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trạm điện Khánh Vĩnh


Lịch cúp điện Trạm điện Khánh Vĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trạm điện Khánh Vĩnh của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Hải


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hải của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Nguyên


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Nguyên của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Cam Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Lâm của Điện lực Khánh Hòa được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc