Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Văn Giang 26/09/2020 07:00:00 11:30:00 Cắt AB tổng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn và hòm hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi dây 3AV*70+1AV*50 theo đề nghị của khách hàng
Điện lực Văn Giang 26/09/2020 14:00:00 16:00:00 Cắt AB tổng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn và hòm hộp công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi dây 3AV*70+1AV*50 theo đề nghị của khách hàng
Điện lực Khoái Châu 26/09/2020 07:00:00 17:00:00 Cắt AB lộ A Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S ĐZ 0,4kV
Điện lực Kim Động 26/09/2020 09:00:00 11:00:00 CẮT FCO 3 PHA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay cáp tổng từ mặt máy đến tủ tổng 0,4kv
Điện lực Kim Động 26/09/2020 14:00:00 16:00:00 CẮT FCO 3 PHA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay cáp tổng từ mặt máy đến tủ tổng 0,4kv
Điện lực Kim Động 26/09/2020 06:00:00 08:00:00 CD 431-4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay cáp tổng từ mặt máy đến tủ tổng 0,4kv
Điện lực Văn Lâm 26/09/2020 07:00:00 11:30:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo ĐZ 0.4kV, lắp đặt Rơ le thời gian
Điện lực Mỹ Hào 26/09/2020 08:00:00 11:30:00 cắt CD 431-3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ
Điện lực Yên Mỹ 26/09/2020 15:00:00 16:00:00 Cắt CD431-3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ
Điện lực Yên Mỹ 26/09/2020 13:30:00 14:30:00 Cắt CD431-3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ
Thành phố Hưng Yên 26/09/2020 07:30:00 08:30:00 Cắt AB tổng , CD331-3 TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ tổng TBA
Thành phố Hưng Yên 26/09/2020 08:30:00 11:30:00 Cắt AB tổng , CD331-3 TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ tổng TBA, TI TBA
Thành phố Hưng Yên 26/09/2020 08:30:00 09:30:00 Cắt AB tổng , FCO TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ tổng TBA
Thành phố Hưng Yên 26/09/2020 13:30:00 17:00:00 Cắt AB tổng , CD 431-3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4KV
Điện lực Phù Cừ 26/09/2020 05:00:00 14:00:00 Cắt MC 374 E8.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐTXD: Đấu nối hoàn thiện MC tại cột 86 lộ 374 E8.3 và LBS tại cột CD 374-7/159, CD 372- 7/1 nhánh đi cột 28; - SCTX: Xử lý các khiếm khuyết trên đường dây.
Điện lực Tiên Lữ 26/09/2020 05:00:00 14:00:00 Cắt MC 374 E8.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐTXD: Đấu nối hoàn thiện MC tại cột 86 lộ 374 E8.3 và LBS tại cột CD 374-7/159, CD 372- 7/1 nhánh đi cột 28; - SCTX: Xử lý các khiếm khuyết trên đường dây.

Lịch Cúp Điện Điện lực Văn Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Văn Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Văn Lâm của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Hào


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Hào được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Hào của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Yên Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Mỹ của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hưng Yên


Lịch cúp điện Thành phố Hưng Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hưng Yên của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Văn Giang


Lịch cúp điện Điện lực Văn Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Văn Giang của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Khoái Châu


Lịch cúp điện Điện lực Khoái Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Khoái Châu của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ân Thi


Lịch cúp điện Điện lực Ân Thi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ân Thi của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kim Động


Lịch cúp điện Điện lực Kim Động được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kim Động của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phù Cừ


Lịch cúp điện Điện lực Phù Cừ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phù Cừ của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Lữ


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Lữ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Lữ của Điện lực HƯNG YÊN được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN