Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lạc Thủy 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cty Tuấn Phát và Cty An Trường Sơn sửa chữa ĐZ
Điện lực Cao Phong 26/09/2020 05:00:00 05:30:00 toàn bộ huyện cao phong ,tt tân lạc xã ngòi hoa .xóm vôi nưa xã qui hậu tân lạc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để chuyển nguyền
Điện lực Cao Phong 26/09/2020 15:00:00 15:30:00 ĐZ 372 E10.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để chuyển nguồn ,và sửa chữa cáp đầu nguồn
Thành phố Hòa Bình 26/09/2020 05:00:00 06:30:00 ĐZ 477E19.7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển nguồn ,và sử lý lèo DCL T/C Bác trần hưng đạo
Thành phố Hòa Bình 26/09/2020 15:00:00 15:30:00 DCL PT 473-7/15-4P Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển nguồn
Thành phố Hòa Bình 26/09/2020 05:00:00 15:30:00 Đz 473E10.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển nguồn ,sử lý đầu cáp TBA UBND Tỉnh ,TTHC Tỉnh

Lịch Cúp Điện Điện lực Lạc Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Lạc Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lạc Sơn của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lạc Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Lạc Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lạc Thủy của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Yên Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Thủy của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cao Phong


Lịch cúp điện Điện lực Cao Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cao Phong của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hòa Bình


Lịch cúp điện Thành phố Hòa Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hòa Bình của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đà Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Đà Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đà Bắc của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mai Châu


Lịch cúp điện Điện lực Mai Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mai Châu của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kỳ Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Kỳ Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kỳ Sơn của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lương Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Lương Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lương Sơn của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kim Bôi


Lịch cúp điện Điện lực Kim Bôi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kim Bôi của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Lạc


Lịch cúp điện Điện lực Tân Lạc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Lạc của Điện lực Hòa Bình được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN