Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Châu Thành A 12/04/2021 08:00:00 13:00:00 Tại trụ 270/84/13-475CH .Xã Thạnh Hòa- Huyện Phụng Hiệp.
Điện lực thị xã Ngã Bảy 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 ấp Cái Côn, xã Đại Thành
Điện lực Thị Xã Long Mỹ 12/04/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Long Trị A - TXLM.
Điện lực Châu Thành 12/04/2021 08:30:00 11:30:00 xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Tp.Vị Thanh


Lịch cúp điện Điện lực Tp.Vị Thanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tp.Vị Thanh của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Thành A


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành A được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành A của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Ngã Bảy


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Ngã Bảy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Ngã Bảy của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phụng Hiệp


Lịch cúp điện Điện lực Phụng Hiệp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phụng Hiệp của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vị Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Vị Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vị Thủy của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Long Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Mỹ của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc