Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Châu Thành A 18/01/2021 08:00:00 15:00:00 Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A
Điện lực Châu Thành 18/01/2021 09:00:00 14:00:00 thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Lịch Cúp Điện Điện lực Tp.Vị Thanh


Lịch cúp điện Điện lực Tp.Vị Thanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tp.Vị Thanh của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Thành A


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành A được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành A của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Ngã Bảy


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Ngã Bảy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Ngã Bảy của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Long Mỹ của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phụng Hiệp


Lịch cúp điện Điện lực Phụng Hiệp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phụng Hiệp của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vị Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Vị Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vị Thủy của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Long Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Mỹ của Điện lực Hậu Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc