Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lê Chân 24/09/2020 08:00:00 11:30:00 Cắt ABN + ABT TBA Chợ An Dương 1A Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thu hồi cáp, thu hồi cáp từ cột 2 đến cột 3B, khắc phục khiếm khuyết TBA Chợ An Dương 1A
Điện lực Hải An 24/09/2020 10:00:00 11:00:00 TBA QUẢNG ĐÔNG Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ đầu nguồn TBA QUẢNG ĐÔNG
Điện lực Hải An 24/09/2020 08:30:00 09:30:00 TBA CHIẾU SÁNG SỐ 3 (483) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ đầu nguồn TBA CHIẾU SÁNG SỐ 3 (483)
Điện lực Kiến An 24/09/2020 14:00:00 15:00:00 PT 474-7/ TC PHAN ĐĂNG LƯU LỘ 473 E2.14 ĐI KHU C ĐHHP Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp thay định kỳ đo đếm.
Điện lực Kiến An 24/09/2020 10:00:00 11:30:00 AB NHÁNH, AB TỔNG ,03 SI MẶT MÁY. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp xử lý rỉ dầu ti sứ hạ thế, kết hợp VSCN , XTX.
Điện lực Kiến An 24/09/2020 09:30:00 10:30:00 AB TỔNG , 03 SI MẶT MÁY. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp thay định kỳ đo đếm.
Điện lực Kiến An 24/09/2020 15:00:00 16:00:00 AB NHÁNH, AB TỔNG ,03 SI MẶT MÁY. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp VSCN , XTX.
Điện lực Đồ Sơn 24/09/2020 06:30:00 11:30:00 TBA Nghĩa Phương 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt FCO TBA Nghĩa Phương 1, bổ xung cáp mặt máy, thay AB tổng, bổ xung AB nhánh 5, đấu nối phụ tải từ cột 24 đến cột 35 sang đường dây kéo mới.
Điện lực Đồ Sơn 24/09/2020 07:30:00 11:30:00 Đ/z sau PT 473-7/TC Vạn Hoa lộ 478E2.15 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt PT 473-7/TC Vạn Hoa đi TC Cầu Tầu, kiểm tra cách điện tủ trung thế TC Cầu Tầu.
Điện lực Thuỷ Nguyên 24/09/2020 11:00:00 12:00:00 TBA nhựa trọng hưng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN theo HĐ bao thầu
Điện lực Thuỷ Nguyên 24/09/2020 09:45:00 10:45:00 TBA Tiến mạnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN theo HĐ bao thầu
Điện lực Thuỷ Nguyên 24/09/2020 08:30:00 09:30:00 TBA CP đức phúc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN theo HĐ bao thầu
Điện lực Hồng Bàng 24/09/2020 10:00:00 11:00:00 TBA Bảo Hiểm Jico Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đo đếm định kỳ
Điện lực Hồng Bàng 24/09/2020 09:00:00 10:00:00 TBA Đại Dương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đo đếm định kỳ
Điện lực Hồng Bàng 24/09/2020 08:00:00 09:00:00 TBA Kỳ Anh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đo đếm định kỳ
Điện lực Kiến Thụy 24/09/2020 13:30:00 15:30:00 TBA Ngũ Đoan 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt FCO TBA Ngũ Đoan 2 Thay công tơ định kỳ, XTX
Điện lực Kiến Thụy 24/09/2020 07:30:00 09:30:00 Cắt FCO TBA Đức Phong 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt FCO TBA Đức Phong 2 thay TI + Công tơ tổng định kỳ
Điện lực Kiến Thụy 24/09/2020 09:30:00 12:00:00 Cắt FCO Cẩm Hoàn 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt FCO Cẩm Hoàn 1 thay TI +Công tơ tổng định kỳ
Điện lực Kiến Thụy 24/09/2020 15:30:00 17:30:00 Cắt FCO TBA Chiếu Sáng Cao Tốc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt FCO TBA Chiếu Sáng Cao Tốc VSCN Bao Thầu
Điện lực Vĩnh Bảo 24/09/2020 04:00:00 07:00:00 ĐZ 373E2.10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DZ 373E2.10 phục vụ thay DCL cột 25 xi phông, VSCN ĐZ
Điện lực An Dương 24/09/2020 07:30:00 16:30:00 AB nhánh 1, nhánh 2 TBA Lương quy lộ 374E2.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển cột hạ thế TBA Lương Quy phục vụ mở rộng đường
Điện lực An Dương 24/09/2020 15:20:00 16:10:00 TBA công ty công ty bê tông phúc Tiến 2 lộ 371E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty bê tông Phúc Tiến 2
Điện lực An Dương 24/09/2020 14:30:00 15:20:00 TBA công ty công ty bê tông phúc Tiến 1 lộ 371E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty bê tông Phúc Tiến 1
Điện lực An Dương 24/09/2020 16:10:00 17:00:00 TBA công ty công ty bê tông phúc Tiến 3 lộ 371E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty bê tông Phúc Tiến 3
Điện lực An Dương 24/09/2020 09:20:00 10:20:00 TBA công ty công ty công ty Tiến Mạnh 2 lộ 371 E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty Tiến Mạnh 2
Điện lực An Dương 24/09/2020 10:40:00 11:40:00 TBA công ty công ty công ty Tiến Mạnh lộ 371 E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty Tiến Mạnh
Điện lực An Dương 24/09/2020 08:00:00 09:00:00 TBA công ty công ty công ty Vạn Sơn lộ 371 E2.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti hạ thế ,công tơ công ty Vạn Sơn
Điện lực An Dương 24/09/2020 09:50:00 11:00:00 TBA Hải Công 400KVA lộ 374 E2.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kì TI
Điện lực An Dương 24/09/2020 14:00:00 15:00:00 TBA Lương Quy lộ 374E2.21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kì TI, Công tơ TBA Lương Quy lộ 374E2.21
Điện lực An Dương 24/09/2020 08:40:00 09:40:00 TBA Hapaco - 400KVA lộ 472 E2.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kì TI
Điện lực An Dương 24/09/2020 07:30:00 08:30:00 TBA Dân cư An Đồng lộ 484 E2.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kì TI, thí nghiệm dịnh kì MBA
Điện lực Hồng Bàng 24/09/2020 05:00:00 08:00:00 TBA Hồng Lợi Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ trung thế bị sự cố bằng CDCL Cty Hồng Lợi
Điện lực Lê Chân 24/09/2020 06:00:00 12:00:00 Cắt ABN 1 trạm Vĩnh Niệm 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ di chuyển đường trục hạ thế, thu hồi cột(phục vụ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của các ban ngành)
Điện lực Tiên Lãng 24/09/2020 08:30:00 10:30:00 cắt 03 SI TBA Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay máy hạ CS
Điện lực Tiên Lãng 24/09/2020 09:00:00 11:00:00 cắt 03 SI TBA Đông Xuân Nội Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay máy nâng CS
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 08:15:00 08:45:00 TBA Đăng Khoa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 07:30:00 08:00:00 TBA Phát Tín Điện Tử Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 10:45:00 11:15:00 TBA Hà Phương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 14:00:00 14:30:00 TBA Quan Trắc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 14:45:00 15:15:00 TBA Sài Gòn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 15:30:00 16:00:00 TBA Bảo Sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 09:45:00 10:30:00 TBA Nhật Việt Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Công tơ định kỳ, VSCN theo hợp đồng bao thầu
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 16:15:00 16:45:00 TBA Bảo Tàng Hải Quân Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX
Điện lực Dương Kinh 24/09/2020 09:00:00 09:30:00 TBA Trung Đức Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ ĐK, VSCN,XTX

Lịch Cúp Điện Điện lực Hải An


Lịch cúp điện Điện lực Hải An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải An của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kiến An


Lịch cúp điện Điện lực Kiến An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kiến An của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồ Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Đồ Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồ Sơn của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thuỷ Nguyên


Lịch cúp điện Điện lực Thuỷ Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuỷ Nguyên của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Bàng


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Bàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Bàng của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lê Chân


Lịch cúp điện Điện lực Lê Chân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lê Chân của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngô Quyền


Lịch cúp điện Điện lực Ngô Quyền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngô Quyền của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Lão


Lịch cúp điện Điện lực An Lão được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Lão của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kiến Thụy


Lịch cúp điện Điện lực Kiến Thụy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kiến Thụy của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Lãng


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Lãng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Lãng của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vĩnh Bảo


Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Bảo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Bảo của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cát Hải


Lịch cúp điện Điện lực Cát Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cát Hải của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bạch Long Vĩ


Lịch cúp điện Điện lực Bạch Long Vĩ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bạch Long Vĩ của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Dương Kinh


Lịch cúp điện Điện lực Dương Kinh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Dương Kinh của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Dương


Lịch cúp điện Điện lực An Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Dương của Điện lực HẢI PHÒNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN