Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Tứ Kỳ 20/09/2020 06:00:00 10:00:00 Từ sau CD nhanahs Tái Sơn đến hết Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp thi công công trình ĐTXD
Điện lực Chí Linh 20/09/2020 06:00:00 17:00:00 ĐZ 0,4kV TBA Giang Hạ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo rải căng dây lấy độ võng, lắp hộp chia điện, chuyển đấu nối hòm hộp công tơ, thu hồi dây dẫn cũ tại ĐZ 0,4kV
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 10:00:00 11:00:00 ĐZ 480E8.11 từ từ RMU04-RMU14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp thiết bị phục vụ kết nối điều khiển xa
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 07:00:00 07:20:00 ĐZ 373E8.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức vận hành phục vụ công tác
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 09:00:00 09:20:00 ĐZ 373E8.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức vận hành phục vụ công tác
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 07:00:00 08:00:00 ĐZ 474E8.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp thiết bị phục vụ kết nối điều khiển xa
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 07:00:00 09:20:00 ĐZ 371E8.15 từ sau CD 371-7/50 đến đo đếm 157, CD371-7/4A nhánh Dự án nước Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý phát nhiệt tại đầu cốt bắt vào TI đo đếm 157 và tại CDCL157
Điện lực Cẩm Giàng 20/09/2020 08:30:00 09:30:00 ĐZ 480E8.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp thiết bị phục vụ kết nối điều khiển xa
Điện lực Tứ Kỳ 20/09/2020 07:30:00 13:00:00 ĐZ 0,4kV TBA An Nhân 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp thay công tơ định kỳ
Điện lực Thanh Miện 20/09/2020 00:00:00 00:20:00 ĐZ 371 E8.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện phục vụ ĐVCT kiểm tra, thí nghiệm và xử lý khiếm khuyết Rowle ngăn lộ 372 E8.7
Điện lực Thanh Miện 20/09/2020 06:00:00 06:20:00 ĐZ 371 E8.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện phục vụ ĐVCT kiểm tra, thí nghiệm, và xử lý khiếm khuyết Rowle ngăn lộ 372 E8.7
Điện lực Chí Linh 20/09/2020 06:00:00 18:00:00 ĐZ 35kV lộ 373E8.5 từ sau CD 373-7/61A nhánh B. An Bài đến hết ĐZ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : XN dịch vụ điện lực Hải Dương thi công công trình Sửa chữa lớn ĐZ35kV các nhánh: Bơm An Bài, Deashin, Miễu Sơn 1, Lạc Sơn, Bờ Chùa, Mít Sắt lộ 373E8.5 với các nội dung sau: + Thay thế sứ, phụ kiện của ĐZ nhánh Bơm An Bài từ cột số 62 đến cột dàn TBA Bơm An Bài + Thay thế sứ, phụ kiện của ĐZ nhánh Bò Chùa từ cột 01 đến cột dàn TBA Bờ Chùa. • ĐL Chí Linh công tác các nội dung: + Thay thế sứ cũ bằng sứ Polimer từ cột 01 đến 04 của ĐZ nhánh Thôn An Bài + Lắp đặt xà, phụ kiện, SCV tại cột số 07 nhánh
Thị xã Kinh Môn 20/09/2020 15:00:00 16:30:00 ĐZ375E8.10 từ sau CD39 Kinh Hạ ÷ lèo cột 48 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng Công ty CPXD và tư vấn Việt Á kết hợp thi công công trình SCL ĐZ375E8.10 từ cột 20 đến cột 94 với các nội dung: Phục vụ đấu lại lèo cột 48 ĐZ375E8.10 (đoạn từ sau CD39 Kinh Hạ đến CD66 Kinh Môn) và đưa dây lấy độ võng từ cột 48 sang cột 49 lộ 375E8.10
Thị xã Kinh Môn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 ĐZ375E8.10 từ sau lèo cột 48 ÷ CDPT73A Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng Công ty CPXD và tư vấn Việt Á kết hợp thi công công trình SCL ĐZ375E8.10 từ cột 20 đến cột 94 với các nội dung: + Phục vụ kéo dải căng dây lấy độ võng từ cột 49 đến cột 66ĐZ375E8.10. + Thu hồi dây dẫn cũ từ cột 49 đến cột 66ĐZ375E8.10.
Điện lực Ninh Giang 20/09/2020 06:00:00 09:00:00 ĐZ 35kV Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà X2L-6Đ và đấu nối ĐZ35kV và TBA Đào Văn Viển 2-1250kVA-35(22)/0,4kV tại cột số 37 thuộc ĐZ377E8.7. (Tài sản khách hàng)

Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Giàng


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Giàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Giàng của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Giang


Lịch cúp điện Điện lực Bình Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Giang của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gia Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Gia Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gia Lộc của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tứ Kỳ


Lịch cúp điện Điện lực Tứ Kỳ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tứ Kỳ của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hải Dương


Lịch cúp điện Thành phố Hải Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hải Dương của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Miện


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Miện được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Miện của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chí Linh


Lịch cúp điện Điện lực Chí Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chí Linh của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nam Sách


Lịch cúp điện Điện lực Nam Sách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nam Sách của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Kinh Môn


Lịch cúp điện Thị xã Kinh Môn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Kinh Môn của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kim Thành


Lịch cúp điện Điện lực Kim Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kim Thành của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Hà


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Hà của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Giang


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Giang của Điện lực HẢI DƯƠNG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN