Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Kỳ Anh 20/09/2020 15:30:00 17:30:00 Cắt cầu dao CL 374-7/09/01 NR TBA Mỏ Đá Khái Hoàng thuộc ĐZ 374E18.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xứ lý khiểm khuyết - sửa chữa cầu dao CL 35kV TBA Mỏ đá Khái Hoàng 2 thuộc ĐZ 374E18.5
Điện lực Kỳ Anh 20/09/2020 14:00:00 16:00:00 Cắt cầu dao CL 374-7/122/01 NR Mỏ Đá Kỳ Thịnh thuộc ĐZ 374E18.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xứ lý khiểm khuyết - sửa chữa cầu dao CL 374-7/09/01 NR TBA Mỏ đá Khái Hoàng thuộc ĐZ 374E18.5
Điện lực Kỳ Anh 20/09/2020 07:00:00 11:30:00 Cắt DCL 383-7/81/01 NR Bê Tông Liên Thành thuộc ĐZ 383E18.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xứ lý khiểm khuyết - sửa chữa cầu dao CL 383-7/25/01 NR TBA Tâm Vinh và cầu DCL 35 kV TBA Tâm Vinh thuộc ĐZ 383E18.5

Lịch Cúp Điện Điện lực Thạch Hà


Lịch cúp điện Điện lực Thạch Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạch Hà của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Xuyên của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hương Khê


Lịch cúp điện Điện lực Hương Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hương Khê của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kỳ Anh


Lịch cúp điện Điện lực Kỳ Anh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kỳ Anh của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vũ Quang


Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lộc Hà


Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hương Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Can Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hà Tĩnh


Lịch cúp điện Thành phố Hà Tĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hà Tĩnh của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Hồng Lĩnh


Lịch cúp điện Thị xã Hồng Lĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Hồng Lĩnh của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nghi Xuân


Lịch cúp điện Điện lực Nghi Xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Xuân của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức Thọ


Lịch cúp điện Điện lực Đức Thọ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức Thọ của Điện lực Hà Tĩnh được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN