Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 07:00:00 11:30:00 Từ 96 -134 Lò Đúc, số 125 Lò Đúc , toàn bộ ngõ 102,108, TT 100 Lò Đúc.
Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 07:30:00 11:00:00 Từ M21, M25 dãy 5 tầng Mai Hương, Phố Bùi Ngọc Dương
Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 08:30:00 11:30:00 Ngõ 61/10 lạc trung, ngõ 61/16 lạc trung khu Dự Án
Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 13:30:00 14:30:00 183 Bà Triệu
Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 14:45:00 16:00:00 37 Trần Bình Trọng
Điện lực Ba Đình 12/04/2021 00:00:00 13:00:00 Từ số 141 đến số 147, từ số 124 đến số 140 phố Đội Cấn
Điện lực Ba Đình 12/04/2021 07:00:00 15:00:00 Dốc Viện Sản, tập thể bệnh viện Phụ sản - Đường La Thành
Điện lực Gia Lâm 12/04/2021 07:00:00 09:00:00 Một phần xã Yên Viên
Điện lực Gia Lâm 12/04/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần xã Yên Viên
Điện lực Tây Hồ 12/04/2021 07:30:00 10:00:00 Không
Điện lực Hoàng Mai 12/04/2021 12:00:00 16:00:00 Một phần Đường Nguyễn An Ninh, P.Trương Định Q.Hoàng Mai
Điện lực Long Biên 12/04/2021 07:30:00 08:30:00 Công ty Việt Anh, Giếng 5 Nhà máy nước Gia Lâm
Điện lực Long Biên 12/04/2021 09:45:00 10:30:00 Giếng 12 Nhà máy nước Gia Lâm

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Đình


Lịch cúp điện Điện lực Ba Đình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Đình của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đống Đa


Lịch cúp điện Điện lực Đống Đa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đống Đa của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gia Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Gia Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gia Lâm của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Anh


Lịch cúp điện Điện lực Đông Anh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Anh của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sóc Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Sóc Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sóc Sơn của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tây Hồ


Lịch cúp điện Điện lực Tây Hồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tây Hồ của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thanh xuân


Lịch cúp điện Điện Lực Thanh xuân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh xuân của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cầu Giấy


Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Giấy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Giấy của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Biên


Lịch cúp điện Điện lực Long Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Biên của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mê Linh


Lịch cúp điện Điện Lực Mê Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mê Linh của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hà Đông


Lịch cúp điện Điện lực Hà Đông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hà Đông của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chương Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Chương Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chương Mỹ của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đan Phượng


Lịch cúp điện Điện lực Đan Phượng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đan Phượng của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Xuyên


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Xuyên của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Quốc Oai


Lịch cúp điện Điện Lực Quốc Oai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Quốc Oai của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Nam Từ Liêm


Lịch cúp điện Điện Lực Nam Từ Liêm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nam Từ Liêm của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoàng Mai


Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Mai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Mai của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thạch Thất


Lịch cúp điện Điện Lực Thạch Thất được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thạch Thất của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thường Tín


Lịch cúp điện Điện Lực Thường Tín được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thường Tín của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoài Đức


Lịch cúp điện Điện lực Hoài Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoài Đức của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hai Bà Trưng


Lịch cúp điện Điện lực Hai Bà Trưng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hai Bà Trưng của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoàn Kiếm


Lịch cúp điện Điện lực Hoàn Kiếm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoàn Kiếm của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Từ Liêm


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Từ Liêm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Từ Liêm của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Sơn Tây


Lịch cúp điện Điện Lực Sơn Tây được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Sơn Tây của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thanh Oai


Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Oai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Oai của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Vì


Lịch cúp điện Điện lực Ba Vì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Vì của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phúc Thọ


Lịch cúp điện Điện lực Phúc Thọ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phúc Thọ của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Ứng Hoà


Lịch cúp điện Điện Lực Ứng Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ứng Hoà của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỹ Đức


Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Đức của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Trì


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Trì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Trì của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện TCT Điện lực Hà Nội


Lịch cúp điện TCT Điện lực Hà Nội được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TCT Điện lực Hà Nội của Điện Lực Hà Nội được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc