Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 21:15:00 21:30:00 ĐZ 473 E3.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 473-7/06 để ĐZ 473 E3.5 cấp hỗ trợ ĐZ 475E24.16 trong thời gian công tác tại TBA 110kV
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 05:00:00 06:00:00 ĐZ 376 E3.5 đoạn từ sau DCL 376-7/45 đến DCL 375-7/99 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tháo 03 đầu cáp cấp điện cho TBA Chi Cục thuế tại tủ Trạm cắt TĐC Đình Tràng để bàn giao cho Chi Cục thuế sửa chữa tủ RMU
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 05:00:00 12:00:00 TBA Chi cục thuế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa tủ RMU của TBA Chi cục thuế lộ 376 E3.5
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 11:00:00 12:00:00 ĐZ 376 E3.5 đoạn từ sau DCL 376-7/45 đến DCL 375-7/99 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đấu 03 đầu cáp cấp điện cho TBA Chi Cục thuế tại tủ Trạm cắt TĐC Đình Tràng sau khi Chi Cục thuế sửa chữa tủ RMU xong
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 08:10:00 09:10:00 TBA Lý Thái Tổ lộ 475E24.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
Thành phố Phủ Lý 26/09/2020 07:00:00 08:00:00 TBA Sở xây Dựng lộ 471E24.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 21:00:00 22:30:00 DZ 475 E24.16 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện theo yêu cầu KH: - Di chuyển cột 50 đường trục khỏi VT đất dân sinh. - Cắt DCL 475-7/23 nhánh Thanh Sơn - Cắt DCL 475-7/01 - Đóng DCL 473-7/PĐ06 (DZ 473 E3.5 cấp hỗ trợ DZ 475 E24.16 trong thời gian TBA 110kV công tác)
Điện lực Thanh Liêm 26/09/2020 07:30:00 08:30:00 lộ 1 TBA Thanh Tâm 2 lộ 471 E24.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : PTM công tơ 1pha
Điện lực Thanh Liêm 26/09/2020 08:45:00 09:45:00 lộ 2 TBA Thanh Nguyên 1 lộ 471 E24.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : PTM công tơ 1pha
Điện lực Bình Lục 26/09/2020 14:00:00 17:00:00 Lộ 1 + 2 TBA Đồng Tâm 1 lộ 372 E3.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha
Điện lực Bình Lục 26/09/2020 07:30:00 10:30:00 Lộ 1 + 2 TBA Thôn Nội 2 lộ 372 E3.5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 15:00:00 15:30:00 Lộ 2 TBA Thụy Lôi 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp PTM Công tơ
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 08:00:00 08:30:00 Lộ 1 TBA Nguyễn úy 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp PTM công tơ
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 07:30:00 08:00:00 Lộ 2 TBA Văn Xá 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp PTM công tơ 1 pha
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 08:00:00 08:45:00 Lộ 1 TBA 400KVA TÂY HỒ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp PTM công tơ 1+3 pha
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 09:00:00 09:30:00 Lộ 1 TBA Tân Sơn 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp PTM công tơ 1 pha
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 15:30:00 16:00:00 Lộ 1 TBA BA Sao 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp PTM công tơ 1 pha
Điện lực Kim Bảng 26/09/2020 20:00:00 20:30:00 DZ 376 E24.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Đóng DCL PT376-7/70 không điện (đế 376 E24.11 cấp hỗ trợ 371 E24.16 trong thời gian công tác tại Trạm T110 E24.16)

Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Liêm


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Liêm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Liêm của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Lục


Lịch cúp điện Điện lực Bình Lục được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Lục của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lý Nhân


Lịch cúp điện Điện lực Lý Nhân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lý Nhân của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Phủ Lý


Lịch cúp điện Thành phố Phủ Lý được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Phủ Lý của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duy Tiên


Lịch cúp điện Điện lực Duy Tiên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duy Tiên của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Kim Bảng


Lịch cúp điện Điện lực Kim Bảng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Kim Bảng của Điện lực HÀ NAM được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN