Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Đồng Văn 12/04/2021 07:30:00 16:30:00 Cắt AB Lộ 2 tại tủ 0,4kV sau TBA UB Lũng Táo Lộ 373E22.7. Thuộc khu vực 1 phần K/H thuộc UB Lũng Táo. Huyện Đồng Văn.
Điện lực Bắc Mê 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA 320kVA-35/0,4kV Yên Phú 1. Thuộc khu vực 1/2 thôn Pắc Sáp thị trấn Yên phú huyện Bắc Mê.
Thành phố Hà Giang 12/04/2021 06:00:00 16:30:00 Cắt điện đường dây 0,4kV sau AB lộ 3 TBA Cầu Phong Quang lộ 473E22.1. Thuộc khu vực - Tổ 01 phường Quang Trung.
Điện lực Vị Xuyên 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Cắt điện đường dây 0,4kV Lộ 6 sau TBA Vạt 400kVA 35/0,4 kV lộ 371 E22.1. Thuộc khu vực Một phần Khách hàng thôn Vạt xã Việt Lâm.

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Quang Bình


Lịch cúp điện Điện lực Quang Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quang Bình của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hà Giang


Lịch cúp điện Thành phố Hà Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hà Giang của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Văn


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Văn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Văn của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mèo Vạc


Lịch cúp điện Điện lực Mèo Vạc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mèo Vạc của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Minh


Lịch cúp điện Điện lực Yên Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Minh của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quản Bạ


Lịch cúp điện Điện lực Quản Bạ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quản Bạ của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vị Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Vị Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vị Xuyên của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Mê


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Mê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Mê của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoàng Su Phì


Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Su Phì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Su Phì của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Xín Mần


Lịch cúp điện Điện lực Xín Mần được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Xín Mần của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Quang


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Quang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Quang của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc