Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Đồng Văn 26/09/2020 13:30:00 16:30:00 - Từ sau DCL đầu TBA UB Niêm Tòng . Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Điều tiết sản lượng + kết hợp đội 3 Mèo vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối , cáp nguồn cho TBA .
Điện lực Đồng Văn 26/09/2020 08:30:00 11:30:00 - Từ sau FCO đầu TBA Nậm Ban . Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Điều tiết sản lượng + kết hợp đội 3 Mèo vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối , cáp nguồn cho TBA .
Điện lực Quang Bình 26/09/2020 07:00:00 18:00:00 Cắt điện ĐZ 35 kV từ LBS 371/134 Thôn Quyền đến LBS 371/197 Tiên Yên đến LBS 371/151 Yên Hà. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để ĐL Quang Bình vệ sinh cách điện và bảo dưỡng định kỳ ĐZ 35 kV.
Điện lực Quang Bình 26/09/2020 09:00:00 12:00:00 Cắt hết điện 35 kv từ DCL Mác Hạ đến DPT MH - TrS. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để ĐL Quang Bình thay MBA Làng Cẩm.
Thành phố Hà Giang 26/09/2020 07:00:00 14:00:00 Cắt điện đường dây 0,4kV sau AB lộ 4 TBA Ngọc Đường 1 lộ 476E22.1. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tảo, nâng cấp lưới điện
Thành phố Hà Giang 26/09/2020 05:00:00 12:00:00 Cắt điện đoạn ĐZ 22kV từ DPT 473-7/42 đến DPT 473-7/52, MC 473/05 Mã Tim 2, DCL 473-7/05 Trung Tâm lộ 473E22.1. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, nâng cấp lưới điện
Điện lực Bắc Quang 26/09/2020 13:00:00 18:00:00 AB lộ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : DL Bắc Quang thay cáp lưới, hòm hộp công tơ khách hàng cũ nát.
Điện lực Bắc Quang 26/09/2020 07:00:00 12:00:00 AB lộ 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : DL Bắc Quang thay cáp lưới, hòm hộp công tơ khách hàng cũ nát.

Lịch Cúp Điện Điện lực Quang Bình


Lịch cúp điện Điện lực Quang Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quang Bình của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Hà Giang


Lịch cúp điện Thành phố Hà Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Hà Giang của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Văn


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Văn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Văn của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mèo Vạc


Lịch cúp điện Điện lực Mèo Vạc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mèo Vạc của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Minh


Lịch cúp điện Điện lực Yên Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Minh của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quản Bạ


Lịch cúp điện Điện lực Quản Bạ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quản Bạ của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Vị Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Vị Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Vị Xuyên của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Mê


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Mê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Mê của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hoàng Su Phì


Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Su Phì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hoàng Su Phì của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Xín Mần


Lịch cúp điện Điện lực Xín Mần được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Xín Mần của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Quang


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Quang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Quang của Điện lực HÀ GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN