Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT Sunshine
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT Anh Minh Solar
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT DTH
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT NCM
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT HQ Gia Lai
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT PV ENRGRY
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT EBGREEN
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT ADL
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG
Điện lực An Khê 18/01/2021 07:30:00 13:00:00 Bơm Thành An
Điện lực Chư Sê 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Ami Ami Cao Nguyên 2
Điện lực Chư Sê 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT QHTK
Điện lực Chư Sê 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Gia Phú Cao Nguyên
Điện lực Chư Sê 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Ami Ami Cao Nguyên 1
Điện lực Đức cơ 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Huỳnh Gia Vũ
Điện lực Đức cơ 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT MeKong Energy
Điện lực Đức cơ 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Đại Lộc
Điện lực Đức cơ 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Tuy Phước
Điện lực IaGrai 18/01/2021 07:30:00 08:30:00 TBA Khối Phố 2
Điện lực IaGrai 18/01/2021 09:00:00 10:00:00 TBA Làng UK
Điện lực IaGrai 18/01/2021 13:30:00 14:30:00 TBA số 6 Ia Sao 2.
Điện lực IaGrai 18/01/2021 15:00:00 16:00:00 TBA số 1 NT 706.
Điện lực Chư Prông 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT CNX Hải Nguyên
Điện lực Chư Prông 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT CNX Bắc Nguyên
Điện lực Chư Prông 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Hoa Mặt Trời
Điện lực Chư Prông 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Thiên Ngân Cao Nguyên
Điện lực Chư Prông 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Hải Nguyên 4
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Bắc Nguyên 4
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Nông nghiệp và năng lượng xanh
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 NLMT Sao Việt Tây Nguyên
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Minh Quyết
Điện lực Chư Pưh 18/01/2021 09:30:00 12:00:00 TBA NLMT Tái Tạo Minh Quyết

Lịch Cúp Điện Điện lực Pleiku


Lịch cúp điện Điện lực Pleiku được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Pleiku của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Khê


Lịch cúp điện Điện lực An Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Khê của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ayunpa


Lịch cúp điện Điện lực Ayunpa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ayunpa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực KrôngPa


Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Sê


Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực KBang


Lịch cúp điện Điện lực KBang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực KBang của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức cơ


Lịch cúp điện Điện lực Đức cơ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức cơ của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đak Đoa


Lịch cúp điện Điện lực Đak Đoa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đak Đoa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Păh


Lịch cúp điện Điện lực Chư Păh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Păh của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực IaGrai


Lịch cúp điện Điện lực IaGrai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Kông Chro


Lịch cúp điện Điện Lực Kông Chro được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Kông Chro của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mang Yang


Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Prông


Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Thiện


Lịch cúp điện Điện lực Phú Thiện được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Thiện của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Pưh


Lịch cúp điện Điện lực Chư Pưh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Pưh của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc