Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Lai Vung 25/02/2021 08:30:00 12:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.
Điện lực Cao Lãnh 25/02/2021 06:00:00 06:30:00 01 phần xã Ba Sao, xã Phương Thịnh
Điện lực Cao Lãnh 25/02/2021 16:30:00 17:00:00 01 phần xã Ba Sao, xã Phương Thịnh
Điện lực Lấp Vò 25/02/2021 08:30:00 17:00:00 - Nhà máy Kim Nên và Rạch Cái Tắc xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò.
Điện lực Cao Lãnh 25/02/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần khu vực ấp Thanh Tiến, ấp Nguyễn Cử xã Nhị Mỹ, toàn bộ xã Phương Trà, một phần khu vực ấp 3 xã Ba Sao
Điện lực Tam Nông 25/02/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần khu vực Ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực cầu Kinh Tế đến ranh Ấp Long An B, xã Phú Thọ)

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sa Đéc


Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lai Vung


Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Hồng


Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tháp Mười


Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lấp Vò


Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Bình


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Nông


Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc