Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 20/09/2020 07:30:00 11:00:00 Quốc lộ 30 (lề trái từ Tắc Thầy Cai đến gần Công ty Sao Mai), phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Sở Giao Thông Vận Tải Đồng Tháp, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Lai Vung 20/09/2020 07:30:00 17:30:00 Các khách hàng sử dụng điện toàn bộ xã Vĩnh Thới, một phần xã Tân Hòa, Long Thắng, Tân Thành, từ ao cá Nguyễn Văn Giàu đến khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Lai Vung 20/09/2020 07:30:00 08:30:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Lâm Thái Hoàng, các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Hòa từ Ủy Ban Xã Tân Hòa đến ao cá Nguyễn Văn Giàu, huyện Lai Vung. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Lai Vung 20/09/2020 08:00:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Lai Vung 20/09/2020 16:30:00 17:30:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Lâm Thái Hoàng, các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Hòa từ Ủy Ban Xã Tân Hòa đến ao cá Nguyễn Văn Giàu, huyện Lai Vung. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Tam Nông 20/09/2020 07:30:00 08:30:00 Một phần TT Tràm Chim ( dọc theo kênh Đường Gạo (Lộ Dal ) khu vực từ Cầu Đường Gạo 2 đến Ban Nhân Dân Ấp) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Tam Nông 20/09/2020 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực Khóm 5 Thị Tràm Tràm Chim, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Tân Cường Xã Phú Cường, huyện Tam Nôn. (Khu vực dọc theo Tỉnh lộ ĐT844 từ Cầu Kênh Gạo 2 đến trạm 110kV Tam Nông) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Tam Nông 20/09/2020 16:30:00 17:30:00 Một phần TT Tràm Chim ( dọc theo kênh Đường Gạo (Lộ Dal ) khu vực từ Cầu Đường Gạo 2 đến Ban Nhân Dân Ấp) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sa Đéc


Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lai Vung


Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Hồng


Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tháp Mười


Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lấp Vò


Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Bình


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Nông


Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN