Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bảo Thanh Watch
Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 05/12/2020 07:30:00 17:00:00 Toàn bộ xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh
Điện lực Hồng Ngự 05/12/2020 08:00:00 16:30:00 Mất điện từ ngã 4 Chợ Chuột đến Chùa Phước Hưng, thuộc Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 05/12/2020 13:54:00 13:54:00 Chuyển vòng
Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 05/12/2020 14:08:00 14:08:00
Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 05/12/2020 14:20:00 14:20:00 Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Vòng xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến Cầu Quảng Khánh), toàn bộ khóm Mỹ Tây, đường Phan Văn Cử, khu dân cư phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sa Đéc


Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lai Vung


Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Hồng


Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Hồng của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tháp Mười


Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cao Lãnh


Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lấp Vò


Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Bình


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Nông


Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự


Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Hồng Ngự của Điện lực Đồng Tháp được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc