Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Biên Hoà 12/04/2021 08:00:00 12:00:00 Trạm biến áp Phúc Hải 5 (Đang nhận nguồn từ 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP1, 4 – P.Tân Phong)
Thống Nhất 12/04/2021 07:15:00 09:45:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
Thống Nhất 12/04/2021 07:45:00 09:15:00 Ấp 94 - xã Hưng Lộc
Thống Nhất 12/04/2021 09:45:00 12:15:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
Thống Nhất 12/04/2021 12:45:00 15:15:00 Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc
Thống Nhất 12/04/2021 15:15:00 17:15:00 Ấp Lộ 25, ấp 94 - xã Hưng Lộc
Trị An 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần ấp 7, xã Thạnh Phú – huyện vĩnh Cửu
Điện lực Xuân Lộc 12/04/2021 08:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp Gia Lào - xã Suối Cao.
Điện lực Xuân Lộc 12/04/2021 13:00:00 16:00:00 13h00 - 14h30: Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp. 13h00 - 14h30: Một phần các ấp 1 xã Xuân Tâm, ấp 4 - xã Xuân Hưng.
Định Quán 12/04/2021 08:00:00 13:00:00 - Ấp 1, Ấp 2 - xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
Định Quán 12/04/2021 08:00:00 10:00:00 - Ấp 1, Ấp 2 - 3 - xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
Định Quán 12/04/2021 08:00:00 10:30:00 - Ấp Phú Hơp A - xã Phú Bình, Ấp Phú yên - xã Phú Trung - Huyện Tân Phú.
Định Quán 12/04/2021 08:30:00 10:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Tân; Ấp 3 - Xã Phú Lợi; Ấp 5 - Xã Phú Vinh.
Định Quán 12/04/2021 10:15:00 12:30:00 - Ấp 3 - xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
Định Quán 12/04/2021 10:45:00 12:00:00 - Ấp Phú Hơp A , Phú Dũng - xã Phú Bình - Huyện Tân Phú.
Định Quán 12/04/2021 13:45:00 16:45:00 - Ấp 1, Ấp 2 - xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
Định Quán 12/04/2021 14:00:00 16:30:00 - Ấp 4-5 - xã Phú Lợi- Huyện Định Quán
Định Quán 12/04/2021 14:00:00 15:30:00 Khu 11-12 TT Tân Phú - Huyện Tân Phú.
Long Thành 12/04/2021 09:00:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Vườn Dừa, một phần Khu phố Đồng - Phường Phước Tân
Trảng Bom 12/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp 3, xã An Viễn
Trảng Bom 12/04/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom.
Trảng Bom 12/04/2021 12:00:00 14:00:00 Một phần Ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom.
Trảng Bom 12/04/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom.
Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 12/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực Biên Hoà


Lịch cúp điện Điện Lực Biên Hoà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Biên Hoà của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thống Nhất


Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trị An


Lịch cúp điện Điện Lực Trị An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Long Khánh


Lịch cúp điện Điện Lực Long Khánh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Long Khánh của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Xuân Lộc


Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Định Quán


Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Long Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Nhơn Trạch


Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trảng Bom


Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2


Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện P. Kinh Doanh


Lịch cúp điện P. Kinh Doanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện P. Kinh Doanh của Điện lực Đồng Nai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc