Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 08:00:00 12:00:00 ĐZ 0,4kV sau Trạm C21 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S MBA và ĐZ 0,4kV
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 08:00:00 08:45:00 ĐZ 0,4kV Sau Trạm Cục Thuế Tỉnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 10:00:00 11:00:00 ĐZ 0,4kV sau AB Lộ 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết vỡ cột 22
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 08:00:00 09:30:00 ĐZ 0,4kV sau AB Lộ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết vỡ cột 12,14
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 14:00:00 14:30:00 ĐZ 0,4kV sau AB Lộ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 11
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 15:00:00 16:00:00 ĐZ 0,4kV sau AB Lộ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại cột 7 ĐZ 0,4kV
Thành phố Điện Biên Phủ 26/09/2020 09:30:00 10:15:00 MBA sau Trạm Mỏ Đá Pa Khoang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách MBA thay công tơ tổng định kỳ

Lịch Cúp Điện Thị xã Mường Lay


Lịch cúp điện Thị xã Mường Lay được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Mường Lay của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mường Nhé


Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mường Chà


Lịch cúp điện Điện lực Mường Chà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mường Chà của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tủa Chùa


Lịch cúp điện Điện lực Tủa Chùa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tủa Chùa của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nậm Pồ


Lịch cúp điện Điện lực Nậm Pồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nậm Pồ của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Điện Biên Phủ


Lịch cúp điện Thành phố Điện Biên Phủ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Điện Biên Phủ của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuần Giáo


Lịch cúp điện Điện lực Tuần Giáo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuần Giáo của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Điện Biên Đông


Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mường Ảng


Lịch cúp điện Điện lực Mường Ảng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mường Ảng của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Điện Biên


Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên của Điện lực Điên Biên được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN