Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Gia Nghĩa 20/09/2020 10:30:00 13:30:00 T129 ĐD476ĐNO - Trại Giam Đăk Plao,Thôn 1, Xã Đắk Som, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông Điện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng và thay thiết bị tại TBA T129(ĐD470ĐNO)
Gia Nghĩa 20/09/2020 10:30:00 13:30:00 T679 ĐD476ĐNO - Trại giam Đăk Som, huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông Điện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng và thay thiết bị tại TBA T679(ĐD470ĐNO)

Lịch Cúp Điện Khách hàng 110kV


Lịch cúp điện Khách hàng 110kV được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Khách hàng 110kV của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực ĐắkR'Lấp


Lịch cúp điện Điện lực ĐắkR'Lấp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực ĐắkR'Lấp của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cư Jút


Lịch cúp điện Điện lực Cư Jút được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cư Jút của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đắk Mil


Lịch cúp điện Điện lực Đắk Mil được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đắk Mil của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Krông Nô


Lịch cúp điện Điện Lực Krông Nô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Krông Nô của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Gia Nghĩa


Lịch cúp điện Điện Lực Gia Nghĩa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Gia Nghĩa của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đắk GLong


Lịch cúp điện Điện Lực Đắk GLong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đắk GLong của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đăk Song


Lịch cúp điện Điện lực Đăk Song được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Song của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Đức


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN