Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 06:30:00 18:30:00 Trạm T112 san tải cho T556
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 06:30:00 18:30:00 Trạm 142 tách T555&T400
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 06:30:00 18:30:00 Trạm T400 (472E54) San Tải T557
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 06:30:00 18:30:00 T556 Thôn 15 Xã Đăk Wer
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 06:30:00 18:30:00 T557 Thôn 5 Xã Đăk Wer
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 07:30:00 17:30:00 Trạm T26 san tải cho T558 ĐăkWer
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 07:30:00 17:30:00 T558 Thôn 16 xã Đăk Wer
Điện lực ĐắkR'Lấp 12/04/2021 07:30:00 17:30:00 Thôn 16 Xã Đăk Wer
Gia Nghĩa 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 T878 ĐD478ĐNO - Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 12/04/2021 08:00:00 23:00:00 T143 ĐD476ĐNO - Xưởng phân vi sinh Xã Đăk Nia, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 T44 ĐD478ĐNO - Tổ 4, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Khách hàng 110kV


Lịch cúp điện Khách hàng 110kV được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Khách hàng 110kV của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực ĐắkR'Lấp


Lịch cúp điện Điện lực ĐắkR'Lấp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực ĐắkR'Lấp của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cư Jút


Lịch cúp điện Điện lực Cư Jút được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cư Jút của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đắk Mil


Lịch cúp điện Điện lực Đắk Mil được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đắk Mil của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Krông Nô


Lịch cúp điện Điện Lực Krông Nô được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Krông Nô của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Gia Nghĩa


Lịch cúp điện Điện Lực Gia Nghĩa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Gia Nghĩa của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đắk GLong


Lịch cúp điện Điện Lực Đắk GLong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đắk GLong của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đăk Song


Lịch cúp điện Điện lực Đăk Song được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Song của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Đức


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức của Điện lực Đắk Nông được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc