Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 07:45:00 14:30:00 Tram T3P F14
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 07:45:00 14:30:00 T66-ĐD471F14-VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 07:45:00 14:30:00 T67-ĐD471F14-TRẠM BƠM VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 07:45:00 14:30:00 T67 ĐD471F14
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 08:00:00 16:00:00 T163-ĐD472KRP-Ea Kênh
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 10:00:00 14:00:00 T316 (TACH T157)
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T153_474CMG_Thôn Hiệp Hưng, Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T186_476CMG_Buôn Phơng, CưDliêMnông
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T187_476CMG_Buôn Phơng, CưDliêMnông
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T307_474CMG_S/tải T153_Thôn Hiệp Hưng Xã Quảng Hiệp
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T433_474CMG_Thôn Hiệp Hưng, Quảng Hiệp (S/tải T153)
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T188_476CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Hữu Bình, Buôn Pơng
Điện lực CưMgar 25/02/2021 07:30:00 15:30:00 T370_476CMG_Trạm CDùng_Nguyễn Văn Bảo_Buôn Pơng, CưDliêMnông
Krông Năng 25/02/2021 16:00:00 18:00:00 Công ty cao su Krông Buk
Điện lực Lăk 25/02/2021 08:00:00 11:30:00 T7(ĐD473F15) B.Nam DakPhoi.
Điện lực Lăk 25/02/2021 08:00:00 11:30:00 T96 - DD473F15 Xã Đăk Phơi
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T417M_475BMT_Lý T Kiệt, Hoàng Diệu, Trần Phú
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T73_475E48-Hoàng Diệu-Điện Biên Phủ
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T75M_475E48_Trước KS Sơn Hoà.
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T114M_475E48 (Hai Bà Trưng_PhanBChâu)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T159M_475E48 (Nhà Máy Đá)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T215-ĐD478KRP-ụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 TP-T217-ĐD478KRP-EAKLY
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T218-ĐD478KRP- Ea UY
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T219-ĐD478KRP- VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T221-ĐD478KRP-Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T222-ĐD478KRP-Bụ Bổn-ĐD471E49
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T228-ĐD478KRP-Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T230-ĐD478KRP-Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T231-ĐD478KRP- VụBổn-ĐD471E49
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T234-ĐD478KRP-VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T235-ĐD478KRP-Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T236-ĐD478KRP- Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T237-ĐD478KRP- Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T238-ĐD478KRP-Vụ bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T239-ĐD478KRP- Vụ Bổn
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T309-ĐD478KRP Tách ra từ T237 (Thôn 5 Vụ Bổn)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T319 (TACH T222)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T327 (TACH T217)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T329 (TACH T239)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T341 (TACH T231)
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T49P-ĐD478KRP- BƠM TƯỚI BAN QUẢN LÝ THỦY LỢI
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T42P-ĐD478KRP- TRẠM BƠM 718
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T32P-ĐD478KRP-TRẠM BƠM VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T70P-ĐD478KRP-VỤ BỔN
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T289-DD478 Cty Cổ phần ca cao Tây Nguyên
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 TBA CD T307
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 TBA T355-478KRP- Công Ty TNHH MTV TM Thanh Trang- CN H. Krông păk
Điện lực Krông Păc 25/02/2021 06:15:00 06:30:00 T32P-ĐD476KRP-VU BON
Krông Năng 25/02/2021 09:00:00 11:00:00 T184N - Tân Xuân Ea Toh
Điện lực Krông Ana 25/02/2021 09:00:00 11:00:00 T119_475 Ea Tam Trần Đình Hung
Điện lực Krông Ana 25/02/2021 09:00:00 11:00:00 T123_473KNA2_HTX Thanh Bình
Điện lực Krông Ana 25/02/2021 14:00:00 16:00:00 T119_475 Ea Tam Trần Đình Hung
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T160M_475E48 (PBC-Mạc Thị bưởi)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T161M_475E48 (trước trại mồ côi).
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T162M_478E48 (Đường Quang Trung gần quán kem)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T115_475E48 Ngân hàng NN & PTNT VN_CN bắc ĐắkLăk (Trạm KH)
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T212M-473F1(TT thương mại Vinatex)-Trạm KH
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T323M_475E48 (KS Hai bà Trưng) Trạm Dlực
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 T47_475E48_ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 59 Hai Bà Trưng
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 25/02/2021 05:30:00 05:45:00 Ngan hang A Chau

Lịch Cúp Điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột


Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Krông Păc


Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nam Buôn Ma Thuột


Lịch cúp điện Điện lực Nam Buôn Ma Thuột được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nam Buôn Ma Thuột của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Buôn Hồ


Lịch cúp điện Điện Lực Buôn Hồ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Buôn Hồ của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Buôn Đôn


Lịch cúp điện Điện lực Buôn Đôn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Đôn của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Krông Buk


Lịch cúp điện Điện lực Krông Buk được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Krông Buk của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực CưMgar


Lịch cúp điện Điện lực CưMgar được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực CưMgar của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cư Kuin


Lịch cúp điện Điện Lực Cư Kuin được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cư Kuin của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực EaHLeo


Lịch cúp điện Điện Lực EaHLeo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực EaHLeo của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Krông Năng


Lịch cúp điện Điện Lực Krông Năng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Krông Năng của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Eakar


Lịch cúp điện Điện Lực Eakar được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Eakar của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Krông Ana


Lịch cúp điện Điện lực Krông Ana được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Krông Ana của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực EaSúp


Lịch cúp điện Điện lực EaSúp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực EaSúp của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Krông Bông


Lịch cúp điện Điện Lực Krông Bông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Krông Bông của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lăk


Lịch cúp điện Điện lực Lăk được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lăk của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mdrăk


Lịch cúp điện Điện lực Mdrăk được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mdrăk của Điện lực Đăk Lăk được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc