Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Cẩm Lệ 12/04/2021 07:30:00 11:00:00 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ
Điện lực Cẩm Lệ 12/04/2021 13:30:00 16:30:00 Thái Gia Nguyễn
Điện lực Hòa Vang 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Phước Hưng

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Hải Châu


Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Liên ChIểu


Lịch cúp điện Điện lực Liên ChIểu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Liên ChIểu của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sơn Trà


Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Lệ


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòa Vang


Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Khê


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc