Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Bảo Lạc 20/09/2020 12:00:00 13:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo VT 371E16.1/489/3
Điện lực Bảo Lạc 20/09/2020 15:00:00 16:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu Lèo VT 371E16.1/489/3
Điện lực Bảo Lạc 20/09/2020 13:00:00 15:00:00 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý khiếm khuyết sau di chuyển MC 489/2 và DPT 371E16.1-7/489/2

Lịch Cúp Điện Điện lực Nguyên Bình


Lịch cúp điện Điện lực Nguyên Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nguyên Bình của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị Xã Cao Bằng


Lịch cúp điện Thị Xã Cao Bằng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị Xã Cao Bằng của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bảo Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bảo Lạc


Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lạc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lạc của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thông Nông


Lịch cúp điện Điện lực Thông Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thông Nông của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hà Quảng


Lịch cúp điện Điện lực Hà Quảng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hà Quảng của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà Lĩnh


Lịch cúp điện Điện lực Trà Lĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà Lĩnh của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trùng Khánh


Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hạ Lang


Lịch cúp điện Điện lực Hạ Lang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hạ Lang của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quảng Uyên


Lịch cúp điện Điện lực Quảng Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Uyên của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phục Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Phục Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phục Hòa của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòa An


Lịch cúp điện Điện lực Hòa An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòa An của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạch An


Lịch cúp điện Điện lực Thạch An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạch An của Điện lực Cao Bằng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN