Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Ninh Kiều 24/09/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện KDC 923 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Ô Môn 24/09/2020 08:00:00 14:00:00 Mất điện Khu vực 10, Khu vực 11 phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Thốt Nốt 24/09/2020 08:00:00 09:00:00 mất điện: một phần Phúc Lộc 3 - Phường Thạnh Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thốt Nốt 24/09/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần KV Lân Thạnh 2 - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thốt Nốt 24/09/2020 08:00:00 11:00:00 Cty CP TS Nha Trang TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thốt Nốt 24/09/2020 10:00:00 11:00:00 mất điện: một phần Phúc Lộc 1 - Phường Trung Nhứt TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thốt Nốt 24/09/2020 13:00:00 14:00:00 mất điện: một phầnXã Vĩnh Bình-Huyện Vĩnh Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thốt Nốt 24/09/2020 13:00:00 16:00:00 Cty TNHH Hiệp Tài TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bình Thủy 24/09/2020 08:00:00 16:00:00 KDC Cái Sơn Hàng Bàng - P Long Tuyền - Q Bình Thủy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Phong Điền 24/09/2020 08:00:00 17:00:00 Các ấp: Thới Thạnh, Bình Thạnh; Thới An B - Xã Giai Xuân; Các ấp: Mỹ Lộc, Mỹ Long; Mỹ Phụng - xã Mỹ Khánh; Một phần ấp Nhơn Lộc 1A- TT Phong Điền - huyện Phong Điền Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Thới Lai 24/09/2020 08:00:00 15:00:00 Các ấp Đông Thắng A, Đông Hiển - Xã Đông Thuận - Huyện Thới Lai. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Cờ Đỏ 24/09/2020 08:30:00 16:30:00 (KV mất điện: Một phần xã Trung Thạnh – Huyện Cờ Đỏ) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch Cúp Điện Điện Lực Ninh Kiều


Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cái Răng


Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Ô Môn


Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thốt Nốt


Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Thạnh


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phong Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thới Lai


Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cờ Đỏ


Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN