Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bảo Thanh Watch
Ninh Kiều 05/12/2020 07:30:00 16:00:00 Mất điện : một phần 3/2 bên trái từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng, BV mắt sài gòn
Ninh Kiều 05/12/2020 08:00:00 09:00:00 Bên phải đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân Nối Dài, Nguyễn Đệ, Võ Trường Toản, Võ Văn Kiệt, Bế Văn Đàn, Trần Văn Ơn, Dược Hậu Giang.
Ninh Kiều 05/12/2020 08:00:00 15:00:00 Mất điện: từ 08h-15h đường Mậu Thân từ Cty May Tây Đô đến hẻm 7
Ninh Kiều 05/12/2020 14:00:00 15:00:00 - Bên phải đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân Nối Dài, Nguyễn Đệ, Võ Trường Toản, Võ Văn Kiệt, Bế Văn Đàn, Trần Văn Ơn, Dược Hậu Giang.
Ô Môn 05/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu vực Thới Mỹ, P. Thới Long, Q. Ô Môn.
Ô Môn 05/12/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần khu vực 3, khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn.
Điện lực Bình Thủy 05/12/2020 08:00:00 12:00:00 Cty xây dựng hạ tầng KCN Cần thơ
Thới Lai 05/12/2020 06:02:00 08:02:00 SCADA
Thới Lai 05/12/2020 06:20:00 06:26:00 SCADA
Thới Lai 05/12/2020 06:31:00 08:31:00 huyện Thới Lai
Bonus Offer - Optimized Landing Page
Ninh Kiều 05/12/2020 09:04:00 09:04:00 Không mất điện khách hàng
Ninh Kiều 05/12/2020 09:05:00 09:05:00 Không mất điện khách hàng
Thốt Nốt 05/12/2020 10:58:00 11:36:00 SCADA
Thốt Nốt 05/12/2020 11:38:00 13:38:00 SCADA

Lịch Cúp Điện Điện Lực Ninh Kiều


Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cái Răng


Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Ô Môn


Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thốt Nốt


Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Thạnh


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phong Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thới Lai


Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cờ Đỏ


Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc