Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thốt Nốt 12/04/2021 08:00:00 09:00:00 trạm NTTS Hồ Văn Bạc
Thốt Nốt 12/04/2021 09:30:00 10:30:00 Cty TNHH LTTP Hải Trâm Yến
Thốt Nốt 12/04/2021 11:00:00 12:00:00 NTTS Trần Kim Loan
Thốt Nốt 12/04/2021 13:00:00 14:00:00 NTTS Nguyễn Văn Tre
Thốt Nốt 12/04/2021 14:30:00 15:30:00 Cty TNHH MTV Thanh Xuân

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực Ninh Kiều


Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cái Răng


Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Ô Môn


Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thốt Nốt


Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Thủy


Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Thạnh


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phong Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thới Lai


Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cờ Đỏ


Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ của Điện lực TP Cần Thơ được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc