Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Năm Căn 20/09/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần Khóm Cái Nai, khóm Hàng Vịnh, khóm 6, khóm 9, khóm Tắc 5 Căn thị trấn Năm Căn; một phần xã Lâm Hải và toàn bộ xã Đất Mới, Hàm Rồng huyện Năm Căn. Một phần xã Thanh Tùng và toàn bộ xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Thới Bình 20/09/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.(Từ Cầu Thống Nhất về Cầu Tắc Thủ cũ). Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Tân 20/09/2020 08:30:00 10:30:00 Một phần kênh Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện Lực TP. Cà Mau


Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cái Nước


Lịch cúp điện Điện Lực Cái Nước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Nước của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Năm Căn


Lịch cúp điện Điện Lực Năm Căn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Năm Căn của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trần Văn Thời


Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực U Minh


Lịch cúp điện Điện Lực U Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đầm Dơi


Lịch cúp điện Điện Lực Đầm Dơi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đầm Dơi của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thới Bình


Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Tân


Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngọc Hiển


Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN