Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Đầm Dơi 12/04/2021 09:00:00 14:00:00 Một phần khóm 1 TT Đầm Dơi, Ấp Tân Thành, Tân Long, Tân Trung xã Tân Duyệt và Ấp Bờ Đập xã Trần Phán huyện Đầm Dơi.
Điện lực Ngọc Hiển 12/04/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần khóm 4, khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực TP. Cà Mau


Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cái Nước


Lịch cúp điện Điện Lực Cái Nước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Nước của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Năm Căn


Lịch cúp điện Điện Lực Năm Căn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Năm Căn của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Trần Văn Thời


Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực U Minh


Lịch cúp điện Điện Lực U Minh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đầm Dơi


Lịch cúp điện Điện Lực Đầm Dơi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đầm Dơi của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thới Bình


Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Tân


Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ngọc Hiển


Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển của Điện lực Cà Mau được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc