Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Hàm Thuận Bắc 12/04/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần khu phố Phú Trường, một phần khu phố Phú Cường (khách hàng trạm Chợ Phú Long) - Hàm Thuận Bắc
Điện lực Phan Thiết 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 khu phố Long Sơn Suối Nước - Mũi Né
Điện lực Phan Thiết 12/04/2021 08:00:00 11:00:00 Trục đường Đinh Tiên Hoàng thuộc một phần phường Đức Thắng - Phan Thiết
Điện lực Tuy Phong 12/04/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn Tiến Thành, xã Phan Tiến – Huyện Bắc Bình
Điện lực Hàm Thuận Bắc 12/04/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Thắng Lợi, một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Phan Thiết


Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Phong


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức Linh


Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hàm Tân


Lịch cúp điện Điện lực Hàm Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Tân của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Quý


Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hàm Thuận Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc