Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Tuy Phong 24/09/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố Bình Phước, Hiệp Phước, Xuân An 1-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Tuy Phong 24/09/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Phong Phú, Phan Dũng-huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện

Lịch Cúp Điện Điện lực Phan Thiết


Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Phong


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức Linh


Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hàm Tân


Lịch cúp điện Điện lực Hàm Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Tân của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Quý


Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hàm Thuận Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc của Điện lực Bình Thuận được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN