Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Phước Long 24/09/2020 06:00:00 16:30:00 Xã Bình Sơn huyện Phú Riềng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phước Long 24/09/2020 08:00:00 08:15:00 Trung tâm HC thị xã Phước Long, một phần phường Long Phước thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Phước Long 24/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần phường Long Phước thị xã Phước Long, toàn bộ xã Bình Sơn huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Phước Long 24/09/2020 10:00:00 10:15:00 Trung tâm HC thị xã Phước Long, một phần phường Long Phước thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Phú Riềng 24/09/2020 08:00:00 09:15:00 Khách hàng Tiến An ( Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Phú Riềng 24/09/2020 09:45:00 11:00:00 Khách hàng Lê Xuân Trung ( Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Phú Riềng 24/09/2020 14:00:00 15:15:00 Khách hàng Cầm Ri ( Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Phú Riềng 24/09/2020 15:30:00 16:15:00 Khách hàng Trung Nam ( Thôn Thuận Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Đồng Phú 24/09/2020 07:30:00 16:00:00 TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Xoài


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Xoài được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Xoài của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phước Long


Lịch cúp điện Điện lực Phước Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bù Đăng


Lịch cúp điện Điện lực Bù Đăng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bù Đăng của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Riềng


Lịch cúp điện Điện lực Phú Riềng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Riềng của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chơn Thành


Lịch cúp điện Điện lực Chơn Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chơn Thành của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Long


Lịch cúp điện Điện lực Bình Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Long của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lộc Ninh


Lịch cúp điện Điện lực Lộc Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Ninh của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bù Đốp


Lịch cúp điện Điện lực Bù Đốp được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bù Đốp của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đồng Phú


Lịch cúp điện Điện lực Đồng Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Phú của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bù Gia Mập


Lịch cúp điện Điện lực Bù Gia Mập được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bù Gia Mập của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hớn Quản


Lịch cúp điện Điện lực Hớn Quản được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hớn Quản của Điện lực Bình Phước được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN