Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Dầu Tiếng 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Tân Uyên 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Quốc Phú-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Tân Uyên 12/04/2021 11:00:00 13:00:00 Khu vực Cty Út Sĩ, CS Lê Văn Kế-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Điện lực Bến Cát 12/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Phú An 5
Điện lực Bến Cát 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 1 KDC Ấp 1 Thới Hòa

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Thủ Dầu Một


Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Dĩ An


Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thuận An


Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bến Cát


Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Dầu Tiếng


Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Uyên


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Giáo


Lịch cúp điện Điện lực Phú Giáo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Giáo của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trung Tâm


Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bàu Bàng


Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bắc Tân Uyên


Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc