Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Bến Cát 24/09/2020 07:00:00 12:00:00 Trạm 2 KDC Ấp 1 Thới Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/09/2020 07:30:00 12:00:00 Nr Kim Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/09/2020 13:30:00 17:00:00 Nr Bà Chín Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Dầu Tiếng 24/09/2020 08:00:00 10:00:00 TBA HKD Nguyễn Thúy Hằng khu phố 2 TT Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Khách hàng đề nghị cắt điện
Dầu Tiếng 24/09/2020 10:30:00 13:00:00 TBA Lê Hoàng Ngư khu phố 6 TT Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Khách hàng đề nghị cắt điện
Dầu Tiếng 24/09/2020 14:00:00 16:30:00 TBA Trang trại Trần Xuân Sĩ thuộc ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Khách hàng đề nghị cắt điện
Tân Uyên 24/09/2020 08:30:00 11:00:00 Khu vực Cty Thuận Thuận Phát Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Trung Tâm 24/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm Suối Ông Lốc 1, 2, 3 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

Lịch Cúp Điện Điện lực Thủ Dầu Một


Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Dĩ An


Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thuận An


Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bến Cát


Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Dầu Tiếng


Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Tân Uyên


Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Giáo


Lịch cúp điện Điện lực Phú Giáo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Giáo của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trung Tâm


Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bàu Bàng


Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bắc Tân Uyên


Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên của Điện lực Bình Dương được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN