Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Thiết Đính Nam
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Khu Tiểu thủ công Nghiệp BS
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Đệ Đức 3
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Đệ Đức 5
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Giao An 3
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA 2 Cty CP Nguyệt Anh
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA 1 Cty CP Nguyệt Anh
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA số 3: 2500KVA Cty CP Nguyệt Anh
Bồng Sơn 12/04/2021 06:00:00 18:00:00 TBA Phú Hưng
Bồng Sơn 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 TBA Thiết Đính Nam
Bồng Sơn 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 TBA Đệ Đức 3
Bồng Sơn 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 TBA Đệ Đức 5
Bồng Sơn 12/04/2021 07:00:00 17:00:00 TBA Giao An 3
Phú Tài 12/04/2021 14:00:00 17:00:00 Thành An

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực Quy Nhơn


Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Nhơn


Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bồng Sơn


Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Phong


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Phong của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phù Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Tài


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Tài được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Tài của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phù Cát


Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Phước


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phước của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Hoài Ân


Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc