Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bồng Sơn 25/02/2021 07:15:00 11:30:00 TBA Cẩn Hậu
Phú Tài 25/02/2021 06:30:00 17:30:00 Phước An 1
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Vĩnh Hội
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 TBA Tân Thanh
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 TBA UB Xã Cát Hải
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 BTS Cát Hải
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 BTS-BĐH073 Viettel
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 Sinh Thái Cát Hải
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 Nguyễn Trung Trực
Phù Cát 25/02/2021 13:30:00 15:30:00 Hiếu Ngọc
Quy Nhơn 25/02/2021 12:00:00 17:40:00 Nhơn Châu
Quy Nhơn 25/02/2021 12:00:00 17:40:00 D30

Lịch Cúp Điện Điện Lực Quy Nhơn


Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Nhơn


Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bồng Sơn


Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Phong


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Phong của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phù Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Tài


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Tài được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Tài của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phù Cát


Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tuy Phước


Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phước của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Hoài Ân


Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân của Điện lực Bình Định được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc